Elisabeth Grieg

er medeier i Grieg Gruppen, styreleder i Grieg Star Group, administrerende direktør i Grieg International. Sitter i styret i blant annet Nordea og SOS Barnebyer, og har tidligere hatt verv i Norges Rederiforbund, Statoil, Hydro, NHO og Garanti-instituttet for Eksportkreditt (GIEK).

 

 

Det er rart med det. Det skjer noe med oss når en ny generasjon melder sin ankomst. Ikke noe skal være ugjort for å sikre vårt første barnebarn en lykkelig barndom og en trygg fremtid. I mange år har jeg deltatt i debatter om forutsetningene for verdiskaping, om næringslivets samfunnsansvar. Om likestilling, menneskerettigheter, klima og miljøspørsmål. Nå har dette engasjementet fått ekstra betydning og ny energi fra en vakker og helt spesiell motivasjonskilde på 4,5 kilo.

Hvilket samfunn er det vi vil gi videre til våre barn og barnebarn? Det er selvsagt politikk, men også noe mye mer. Det er i høyeste grad også et dypt personlig spørsmål. For meg er det helt grunnleggende for hvordan jeg ser på forretningsvirksomheten – både i Grieg Gruppen og når det gjelder næringslivets mer almene rolle og ansvar i samfunnet.

Sterk endringsagent

Bedriftene her på Vestlandet har vært med på å endre det norske samfunnet. Vi snakker gjerne og ofte om lønnsomme bedrifter, inntekter til statskassen og trygge arbeidsplasser.  Alt dette er utrolig viktig, men det gir oss bare en liten flik av historien om hvordan næringslivet endrer og forbedrer verden. Skipsfarten handler ikke først og fremst om skatteinntekter, men om hvordan vi raskt og effektivt gir verden mulighet til å omsette varer og produkter på tvers av kontinentene. Olje og gassproduksjonen på norsk sokkel handler om energiproduksjon og klimautslipp, men også om hvordan vi har bygd opp den sterkeste offshorekompetansen i verden. IT-revolusjonen handler ikke først og fremst om Samsungs salgstall, men om hvordan datateknologi har blitt allemannseie og nyttige verktøy vi ikke lenger kan forestille oss en hverdag uten. Og legemiddelindustriens fremskritt har gitt oss bedre helse, økt overlevelse ved sykdom og lengre liv. Næringslivet er en av de sterkeste endringsagentene vi har i samfunnet. Det er bra, for vi har en god del å utrette.

Klimautfordringen

Dere vet godt hva det handler om. Vi skal for eksempel bidra til å løse klimautfordringen. Ikke nødvendigvis ved å foreta det forløsende gjennombruddet som fjerner alle problemene, men ved å ta noen av de nødvendige skrittene i en mer bærekraftig retning. Slik for eksempel Hordaland Maritime Miljøselskap gjør når selskapet, hvor både Eidesvik Offshore, Sparebanken Vest, Grieg International og Coast Centre Base er med, utvikler et kraftverkskip som skal kunne levere elkraft til skip som ligger til havn. Alle som har opplevd luftkvaliteten i Bergen på en dårlig dag forstår at dette er et viktig miljøprosjekt.

Endrede forventninger

I det global tillits-barometeret for 2014 fra den internasjonale PR-giganten Edelman svarer hele 84 prosent av de spurte at næringslivet kan forfølge sine egen-interesser og skape overskudd samtidig som de oppnår gode og viktige resultater for samfunnet. Økonomisk vekst blir i stadig mindre grad et mål i seg selv, og stadig mer et middel til økt livskvalitet for mennesker over hele kloden. Hvorvidt dette gir et dekkende bilde av dagens internasjonale næringsliv er i grunnen ikke så viktig. Det viktigste er at dette svaret gir en veldig tydelig beskjed om at forventningene til næringslivet endrer seg. Den økonomiske bunnlinjen ligger der, og det er bra. Den sikrer at løsningene blir effektive og levedyktige. Men i tillegg vil kravene til en meningsfylt overbygning bare bli sterkere. Den bedriftsleder som ikke erkjenner det, sender sitt eget selskap rett inn i solnedgangen.

 Bærekraftig strategi gir innovasjon

Og jo da, det gode kan også være lønnsomt. En bærekraftig strategi trigger nemlig kostnadsreduksjoner og er samtidig en enorm motivasjonskilde til innovasjon og utvikling av nye, lønnsomme forretningskonsepter. I en studie Harvard Business School og London Business School nylig presenterte sammen, viste resultatene fra perioden 1993 – 2009 en klart høyere lønnsomhet i de selskapene som hadde satset aktivt på en bærekraftig forretningsstrategi enn blant de som ikke hadde gjort det. Politiske krav, bevisste kunder og en oppmerksom opinion vil bare forsterke denne forskjellen i årene som kommer.

På sitt beste har næringslivet en enestående evne til å skape nye fremskritt. Selskaper som oppmuntrer talentene, som utvikler innovative løsninger, ny teknologi og nye forretningsmodeller hvor bærekraft og lønnsomhet kobles sterkere sammen vil klare seg best i den internasjonale konkurransen. Der kommer det også til å være mest givende og morsomt å jobbe. Ganske enkelt fordi det nyskapende trives best i et jordsmonn hvor vi er utålmodige uten å bli kortsiktige, kritiske på en konstruktiv måte, vågale samtidig som vi er målbevisste – hele tiden med et klart og engasjert blikk ut mot resten av verden.

Inspirerer og motiverer

Vestlandskysten er et eldorado av slike selskaper. Små og store. Alt for mange ligger der som skjulte skatter. Det er på tide at vi viser oss frem. At vi bidrar til å inspirere og motivere hverandre. Gjerne mens vi trigger konkurranselysten. Vi trenger nemlig alle den endringsviljen og innovasjonsevnen vi kan mobilisere. For i det internasjonale næringslivet tegnes kartet på nytt mens terrenget er i ferd med å forandre seg. Og vi skal holde oss der vi hører hjemme – i forkant.