Jeg er enig med kommunikasjonsdirektør for Statoil på norsk sokkel, Øistein Johannesen, i alle hans banale påstander. Organiske forbindelser er grunnlaget for alt liv på kloden. Fornybar energi er viktig. Olje og gass finnes overalt i hverdagen. Vi skal verdsette oljen, og være stolt av vår historie. Men griper han klimahysterikerne ved hornene, eller danser han lett rundt dem?

Øistein har et viktig poeng: olje og gass brukes til mange ting rundt oss, og disse tingene vil vi med stor sannsynlighet også ha bruk for i fremtiden.

sandal

Men hvis norsk sokkel inneholder et produkt som verden alltid vil trenge, og verden gradvis går tom for det, hvorfor ønsker vi da å selge det så fort som mulig?
Når det gjelder energiproduksjon, så er det naturlig å sammenligne kjernekraft, petroleum, og fornybar.
Kjernekraft med dagens teknologi har en ekstremt lav sannsynlighet for å lede til lokal masseødeleggelse, tiår med livsfarlig forurensing, og nærmest uendelig avfallshåndtering.

Forurensing og klimaendring

Forbrenning av petroleum har en ekstremt høy sannsynlighet for å skape lokal forurensing og globale klimaendringer, og vi vet at vi har begrensede ressurser. Fornybar energi har ekstremt lav påvirkning på miljøet, og det er rikelig med vind og sol til å dekke vårt uendelige energibehov. Fornybar energi er allerede billigere enn dagens kjernekraft, og det er beregnet at det vil være 5-20 ganger billigere å forhindre klimaendringer enn å håndtere dem (Stern 2016).

Kortsiktige markedskrefter

Det bør derfor være hevet over enhver tvil at det er kortsiktige markedskrefter og ikke logikk som bestemmer at vi fortsatt har atomkraft og petroleum i energimiksen i hele verden.
Jeg gleder meg over å se stadig flere fra oljenæringen som er villig til å snakke om klima, og håper at de i økende grad også vil snakke om

  • 1. Hva oljen blir brukt til, og om dette er bærekraftig. Kan det påvises at gass fortrenger kull, men ikke utkonkurrerer fornybar kraft?
  • 2. En forretningsplan som er forenlig med 1,5 gradersmålet og hvordan vi skal unngå å tape penger i såkalte stranded assets for eksempel i nord.
  • 3.  Hvorfor det er bedre å hente opp oljen nå enn om 100 år.

At en Statoil-direktør bruker fraser som oljens ‘Kodak-moment’ er lovende, men å avskrive det med at vi trenger olje til telefoner og kunstgressbaner blir for tynt.