Ågotnes ligger i fjell kommune på Sotra. Her er det 330 bedrifter med til sammen 4000 ansatte. Ågotnes er et knutepunkt for subsea-aktivitet, og har i tillegg en egen base, CCB.

Nytt kontorbygg, nye verkstedhaller, nye kraner og nye testbasseng er noe av det som har kommet på plass hos FMC Technologies på Ågotnes.

I løpet av 2014 er arealet doblet fra 20.000 til 40.000 kvadratmeter.

– Vi har gjort et fantastisk løft for hele bedriften, og ikke minst dem som jobber her, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Helgesen.

Rundt 650 jobber hos FMC Technologies på Ågotnes. I verkstedhallene blir ventiltrær som har stått på havbunnen tatt inn for inspeksjon og modifikasjon.

– Vi har hatt voldsom vekst her i mange år. For ti år siden sto installering av nytt utstyr for 70-80 prosent av omsetningen vår. I dag er situasjonen snudd på hodet, og vedlikehold og modifikasjon står for opp mot 80 prosent, mens 20 prosent er installasjon, sier Helgesen.

Andreas Helgesen, kommunikasjonsdirektør i FMC Technologies.

Andreas Helgesen, kommunikasjonsdirektør i FMC Technologies.

FMC Technologies gjør like mye installasjon som tidligere, men behovet for vedlikehold av utstyr har vokst stort ettersom utstyret har stått lenger på havbunnen.

– Norsk sektor har den største og eldste installerte basen av subsea-utstyr i verden, sier kommunikasjonsdirektøren.

Vedlikehold på samlebånd

Lokalene på Ågotnes er gradvis bygget ut. Men for noen år siden ble det vedtatt å bygge helt nytt kontorbygg og ny verkstedhall.

– Med mer moderne fasciliteter og dobling av areal har vi muligheter for å lage dedikerte arealer for ulike typer av utstyret vårt, sier Helgesen.

Fakta
  • FMC Technologies utvikler, produserer og tilbyr tjenester på systemer og produkter til olje- og gassindustrien.
  • Globalt har FMC Technologies omtrent 18.900 ansatte fordelt på 30 lokasjoner i 16 land, deriblant USA, Norge, Brasil, Skottland, Singapore, Australia, Angola og Nigeria.
  • Hovedkontoret er i Houston, USA. I Norge er det omtrent 3800 ansatte, fordelt på lokasjonene Kongsberg, Asker, Bergen/Ågotnes, Stavanger, Kristiansund og Florø.

kilde: wikipedia

De nye verkstedene er bygget opp etter leanprosesser, som er en filosofi der man fokuserer på optimalisering av arbeidsprosesser.

– Det enkle bildet er å utvikle subsea service-bransjen til å bli mer effektiv. Det betyr at du har fabrikker som kan gjøre tilstandsbasert vedlikehold på alt utstyr, med samlebånd som gjør at du utnytter kapasiteten effektivt. I dag skjer all oppbygging nærmest fra prosjekt til prosjekt, sier Ove Magne Kallestad, direktør for subsea services.

– Har investert stort

Ingen av dem vil ut med hvor mye FMC Technologies har investert i forbedringene på Ågotnes.

– Jeg tror ikke vi skal tallgi det. Men vi har investert stort, sier Kallestad.

Målet er blant annet å unngå flaskehalser.

– Servicelinjen har vært en utfordring når det gjelder kapasitet og tilgjengelig utstyr, sier Kallestad.

Nå er det en linje for rigger som skal demonteres og inspiseres, en for inspeksjon av kontrollsystemer og en for deler og utstyr som må skiftes ut.

Nye maskiner

Tidligere måtte FMC Technologies sende utstyr som trengte store endringer ut av huset. Nå har de investert i nytt maskineringsutstyr for å kunne gjøre mer selv.

– På den måten tar vi større ansvar for kvaliteten, vi unngår flaskehalser og får større kontroll på produksjonslinjen internt, sier Helgesen.

Hallen er ennå ikke åpnet når Sysla er på besøk. Men de nye maskinene, kjøpt i Chicago på samme sted som Boing har kjøpt sine, er på plass.

– Vi har lært opp spesialister på den type maskiner, og nærmer oss ferdigstillelse av linjen som kan vedlikeholde og modifisere ventiltrær, sier Kallestad.

Ove Magne Kallestad ved testlinjen for kontrollpaneler.

Tre store bassenger

Et nytt testsenter med tre store bassenger er også på plass. Hvert basseng har eget kontrollrom, og kameraer som følger med på hva som skjer når utstyret senkes under vann.

– Også her har vi investert i store kraner. De største ventiltrærne veier 50-60 tonn. Det er viktig å kunne ta ut og inn trær uavhengig av aktiviteten i de andre bassengene, sier Kallestad.

Tidligere har FMC Technologies på Ågotnes brukt Statoil sitt testbasseng. Men der har det vært mange om benet.

– Jeg tror ikke det finnes tilsvarende testsenter andre steder. Vi har brukt egne folk for å utvikle det, sier Helgesen.

Nytt marked

Mens tanken var at subsea-utstyret skulle stå på havets bunn til det ikke kunne produsere mer, har det nå blitt et marked for vedlikehold av ventiltrærne.

– Det er viktig å ha en god produksjonslinje for vedlikehold for å kunne gjennomføre dette så effektiv som mulig, sier Kallestad.