Les også:

– Dialogen har gått i stå og det er ikke skissert noen løsning. Derfor ser vi oss nødt til å gå til dette skrittet.

Det sier Lasse Ståløy, administrerende direktør i Radøygruppen, til Maritime.no.

Selskapet på Radøy nord for Bergen, som omsatte for over 800 millioner kroner i fjor, har begjært Bergen Group Hanøytangen AS konkurs.

Fakta

Bergen Group

 • Leverer produkter, tjenester og løsninger til offshore og maritim industri.
 • Kjernevirksomheten har hittil vært knyttet til riggservice, maritim service og subsea & offshore service.
 • Bergen Yard Holding ble etablert i forbindelse med at konkursboet etter Mjellem & Karlsen og tidligere BMV ble kjøpt opp, sammen med Hanøytangen. Arkitekten bak dette og hovedeieren til daværende Bergen Yards var Magnus Stangeland.
 • Med Magus Stangeland i spissen, gjennomførte Bergen Yards Holding i 2007 oppkjøp av 19 offshore- og maritimt relaterte selskaper.
 • Industrikonsernet eier på det meste datterselskap fra Stavanger i Sør til Kirkenes i nord, med verftene BMV på Laksevåg, Rosenberg og Fosen.
 • I  2007 endret Bergen Yards navn til Bergen Group, og sommeren 2008 blir Bergen Group ASA tatt opp til notering på Oslo Børs.
 • Etter store tap i skipsbygging solgte Bergen Group i 2013 offshoreverftet Rosenberg til australske WorleyParsons. I 2014 overtok Calexo 70 prosent av eierskapet i Fosen og på Laksevåg, mens riggvirksomheten på Hanøytangen ble solgt ut i 2015 til Semco Maritime.
 • Høsten 2015 sitter Bergen Group igjen med servicevirksomheten, etter å ha solgt seg ut av både verfts- og riggvirksomheten.
 • Hadde 2100 ansatte i 2008. Høsten 2015 er det 250 ansatte igjen.
 • Stangeland er fremdeles en av hovedeierne i Bergen Group, mens største aksjonær er Brian Chang Holdings som eier 33,1 prosent av aksjene.
 • Hovedkontoret er på Hanøytangen utenfor Bergen.

Konkursbegjæringen, som ble sendt Nordhordland tingrett mandag, kommer etter at Bergen Group Hanøytangen fikk kontrakten på oppgraderinger og 5-års klassing av produksjons- og leteriggen Borgland Dolphin i oktober i fjor.

Radøygruppen, som produserer stålkonstruksjoner, ble hyret inn som en av flere underleverandør til jobben, som hadde en total kontraktsverdi på 350 millioner.

– Tror ikke de har penger

Jobben var ferdig i februar i år, etter flere forsinkelser.

Ifølge Radøygruppen skylder Bergen Group dem fortsatt om lag 26 millioner kroner inkludert merverdiavgift (mva).

Lasse Ståløy, administrerende direktør i Radøygruppen. Foto: Privat.

Av dette bestrides om lag 17 millioner kroner pluss mva, mens Bergen Group aksepterte kravet på i størrelsesorden 4,5 millioner kroner.

Pengene er imidlertid ikke kommet.

– Det er ubestridte krav som har forfalt. Vi tror ikke de har penger til å betale, sier Ståløy.

Les også: – Feil av Radøygruppen å begjøre Bergen Group Hanøytangen konkurs

– Ser ingen annen utvei

Allerede i mai i år skrev Bergens Tidende at Bergen Group var presset av flere kreditorer.

27. juli i år sendte Radøygruppen konkursvarsel til Bergen Group Hanøytangen AS.

Med henvisning til konkursloven, oppfordret de Bergen Group Hanøytangen til å betale det erkjente kravet på 4,5 millioner innen to uker.

Hvis beløpet ikke ble betalt inn, ville Radøygruppen anta at Bergen Group Hanøytangen var insolvent, og begjære selskapet konkurs.

Etter det Maritime.no kjenner til, ble konkursvarselet forkynt for styret, men betalingen uteble fortsatt.

– Vi ser ingen annen utvei enn å begjære dem konkurs, og få full åpenhet om hva som er situasjonen i Bergen Group. Så får de verdiene som er i selskapet fordeles rettferdig mellom kreditorene, sier Lasse Ståløy.

Les også: – Dette har nesten kvelt oss, sier sjef i Bergen Skipsinnredning

BG: – Ikke en ønsket situasjon

Styremedlem Øyvind Risnes mener konkursbegjærte Bergen group Hanøytangen er i stand til å betale underleverandørene, så snart de selv får betalt sluttoppgjøret de mener å ha utestående hos eieren av Borgland Dolphin.

De vil jobbe for å løse floken med Radøygruppen før 8. september.

– Dette er en ikke ønsket situasjon for noen av partene. Men vi er i dialog med Radøygruppen, og registrerer at vi har fått frem til 8. september (datoen for rettsbehandling av konkursspørsmålet, red.anm.) med å få løst saken, sier Øyvind Risnes, konserndirektør for organisasjon og samfunnskontakt i Bergen Group ASA og styremedlem i Bergen Group Hanøytangen (les hele svaret her).

Det er lov å gå konkurs, men da må de være åpne om det og ikke hale ut tiden

Ber Bergen Group være åpne

Bergen Group Hanøytangen er et helieid datterselskap av Bergen Group Offshore som igjen eies 100 prosent av Bergen Group ASA.

Selskapet inngår i den delen av Bergen Group som etter mye om og men ble solgt til Semco i april i år.

– Frykter dere at det er et tomt selskap dere nå begjærer konkurs?

– Det vet vi ikke. Det har vært et salg, og en kjøpssum. Det skal være penger i omløp her, men kreditorene får ikke betalt. Det har gått lang tid, og situasjonen er dramatisk for mange. Det er lov å gå konkurs, men da må de være åpne om det og ikke hale ut tiden, sier Ståløy.

Prisen Bergen Group fikk for riggvirksomheten og eiendommene på Hanøytangen beløp seg til 245 millioner kroner.

– Må anta at de er insolvente

Det var advokat Torkel Hope hos advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig som sendte konkursbegjæring til Nordhordland tingrett på vegne av Radøygruppen mandag denne uken.

– Når de ikke har betalt innen fristen for kunkursvarselet, må vi anta at de er insolvente, sier Hope til Maritime.no, og henviser til konkurslovens paragraf 63.

Advokat Torkel Hope hos Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig representerer Radøygruppen. Foto: Gerhard Flaaten

At et selskap er insolvent vil si at det har problemer med å innfri sine økonomiske forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Dersom partene møtes til konkursforhandlinger i retten, er opp til Bergen Group Hanøytangen å bevise at de er solvente, dersom de skal unngå konkurs.

Rettsmøtet for behandling av konkursåpning er foreløig berammet til 8. september klokken 09.30, i Nordhordland tingrett.

Øyvind Risnes i Bergen Group sier de vil jobbe for å løse saken før den kommer til retten.

Les hele svaret fra Bergen Group her.

Har du tips eller innspill? Kontakt journalisten på gf@www.maritime.no.