Les også:

I den nye maritime strategien foreslår regjeringen å myke opp de såkalte fartsbegrensningene for skip i NIS-registeret.

Det skriver Sysla.

NIS-skip har i dag ikke lov å føre passasjer eller last mellom norske havner eller gå i fast rute mellom norsk og utenlandsk havn. Begrepet norsk havn omfatter også den norske kontinentalsokkelen.

Les hele den maritime strategien her

Fra 2000 til 2014 har tallet på norskeide skip registrert i NIS-registeret falt fra 467 til 384.

Opphever begrensningen for konstruksjonsskip

Blant tiltakene regjeringen nå foreslår, er å oppheve fartsområdebegrensningen for norskkontrollerte offshore konstruksjonsskip.

Det betyr at skip som Solstad Offshores Normand Oceanic kan flagge hjem til NIS-registret og fremdeles få jobbe på norsk sokkel. I dag seiler skipet under flagget til Isle of Man.

Fakta

Norsk internasjonalt skipsregister (NIS)

  • Opprettet i 1987
  • Internasjonal skipsregister for maskindrevne passasjer- og lasteskip, luftputefartøy, boreplattformer og andre flyttbare innretninger
  • Skulle sikre at norskeide skip ble registrert under norsk flagg
  • Har begrensninger i fartsområde. Dette ønsker regjeringen nå å myke opp.

– Dette er en flåtegruppe vi registrerer flagges ut i større grad. Å oppheve denne begrensningen vil bidra til at disse skipene i større grad blir tatt inn i NIS-registeret, sier stortingsrepresentant Helge André Njaastad.

Les også: Anne Jorunn Møkster dypt skuffet over strategien

Forslaget er i tråd med forslaget fra Fartsområdeutvalget. De leverte sine anbefalinger til næringsminister Monica Mæland i fjor høst.

Endringer for fraktefartøyene

Også innenfor fraktefarten foreslår regjeringen endringer.

– NIS-skip, som utelukkende driver fraktefart og der en vesentlig del av skipets virksomhet foregår utenfor norske farvann, får lov å føre last mellom norske havner når det er del av en regulær rute mellom norsk og utenlandsk havn, eller periodevis oppdrag, sier maritimpolitisk talsmann for Høyre, Ove Trellevik.

Les også: Njål Sævik mener det er positivt at nettolønnsordningen lovfestes

 

Les også: Sjømannsorganisasjonene frykter flere tusen arbeidsplasser står i fare

– Dette er ikke en full åpning av fartsområdebegrensningene og jeg vil berømme enigheten mellom partene i arbeidslivet, som kom frem i fartsområdeutvalget, sier han.

Dette er hovedpunktene i strategien:

Tilskuddsordningen skal styrkes:

  • Regjeringen forslår å oppheve grensen for maksimal utbetaling i tilskuddsordningen for NOR-skip i kystfart og utenriksfart, og for kystruten Bergen-Kirkenes.
  • I tillegg foreslås seilskip over 498 bruttotonn i en tilsvarende tilskuddsordning som kystruten Bergen-Kirkenes.
  • Regjeringen vil etablere en tilskuddsordning tilpasset NIS, som erstatter dagens refusjonsordning med tilskudd fra første sjømann.
  • I tillegg foreslås tilskuddsordninger for konstruksjonsskip og utenriksferger i NIS

Myker opp begrensningene i fartsområde:

  • I strategien åpner regjeringen for at flere skip kan være registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS).   Regjeringen foreslår en begrenset åpning for utenriksferger med ruter til havner utenfor Norden, NIS-skip som driver frakt mellom norske og europeiske havner  og konstruksjonsskip i NIS på norsk sokkel.

Kunnskap og kompetanse:

  • Det maritime samarbeidsprosjektet Markom 2020 skal videreføres og utvikles. Regjeringen vil også gi flere rekrutteringsstillinger til den maritime næringen og vurdere å styrke bevilgningen til utstyr i maritim utdanning.