Enkle, ubemannede brønnhodeplattformer, som alternativ til tradisjonelle subseautbygginger, kan bidra til å kutte kostnader og få realisert flere utbygginger av mindre funn på norsk sokkel.

Samtidig anvendes det norske regelverket (Norsok) på en måte som gjør det vanskelig for selskapene å bygge disse plattformene så enkle og kostnadseffektive som man ønsker.

Det er konklusjonen i en ny studie, gjennomført av Rambøll Olje & Gass på vegne av Oljedirektoratet.

– På tide å utfordre regelverket
– Norsok-reglene er i utgangspunktet tilpasset en typisk prosessplattform på ca. 15.000 tonn med fast bemanning ombord året rundt. Dersom det samme regelverket anvendes for en ubemannet plattform, resulterer dette i alt for kompliserte og kostbare løsninger, sier direktør Trond Bynes i Rambøll Olje & Gass til Offshore.no.

– Ingen har så langt vært villig til eller sett behovet for å utfordre dette regelverket, men nå er det på tide.

Bynes nevner to eksempler som illustrerer problemet:

  • – Trenger man et helikopterdekk på en ubemannet plattform? En hydraulisk gangbro fra båt kan være et godt alternativ, men per i dag blir dette ikke sett på som akseptabelt.
  • – Hvilke krav bør man videre stille til et nødoppholdsrom på en ubemannet plattform? Kan man nøye seg med enklere løsninger, eller må man virkelig bygge et miniboligkvarter i henhold til Norsok-standard, med blant annet egne toaletter for menn og kvinner.

– Billigere enn subsea
Grunnen til at myndighetene ba om denne studien var at man ønsket å finne ut om ubemannede brønnhodeplattformer er «like funksjonelle og robuste som en subseautbygging», samt evaluere fordeler og ulemper knyttet til blant annet inspeksjon og vedlikehold.

Rambøll mener at det foreligger betydelige muligheter for å bygge enklere plattformer som kan gi bedre økonomi enn de tradisjonelle subseautbyggingene.

– Tørre brønnhoder gir lavere driftskostnader og enklere vedlikehold enn subsea og samtidig er de billigere å bygge ut. Kostnadene innen subsea har eskalert, og da er det viktig å få på plass alternative løsninger som kan knyttes til eksisterende infrastruktur på sokkelen, sier Bynes.

– Hva må skje for å få til de nødvendige endringene i regelverket?
– Dette må oljeselskapene, myndighetene og de ansatte gjøre sammen. Vi må ikke grave oss ned i skyttergravene, men erkjenne behovet for å tenke nytt sammen.

Oseberg og Sverdrup
Statoil har allerede besluttet å bygge ut Oseberg Vestflanken med en slik brønnhodeplattform, og selskapet vurderer også dette alternativet opp mot en subsealøsning for fase 2 av Johan Sverdrup.

Dokumenter Offshore.no har fått tilgang til viser at Petroleumstilsynet nå vurderer de såkalte walk-to-work-løsningene fordi «flere aktører har utviklet nye løsninger for enklere innretninger» de siste to årene.