– En betydelig del av den kostnadsreduksjonen Statoil har i dag er med grunnlag i at det er leverandørindustrien som har tatt belastningen. Vi nærmer oss raskt et punkt hvor både kapasiteten og kompetansen i offshore-miljøet vårt når en kritisk grense.

Sturla Henriksen. Foto: Gerhard Flaaten

Sturla Henriksen. Foto: Gerhard Flaaten

Det sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund i vår podcast (hør hele her eller i bunnen av saken).

Han mener Statoil står i fare for å påføre den norske leverandørindustrien alvorlig skade i sin iver etter å kutte kostnader.

– Det er ikke en beskrivelse vi kjenner oss igjen i, sier pressetalsmann Ole Anders Skauby i Statoil.

Han mener det er nødvendig at alle aktørene i verdikjeden tar ansvar for å sikre egen konkurransekraft og lønnsomhet.

– Statoil er ikke tjent med en leverandørindustri som ikke er bærekraftig.

– Ikke Statoil sitt ansvar

– Hvor stor del av kuttene skyves nedover i verdikjeden?

– Vi har ikke noen fordelingsnøkkel på det – det vil variere. Hele bransjen er inne i en tøff og krevende, men nødvendig omstilling – også for Statoil. Vi tilpasser organisasjonen vår og har estimert at vi ved utgangen av 2016 skal ha en totalbemanning som er opptil 19 prosent lavere enn da vi satte igang effektiviseringsarbeidet vårt i 2013.

Les også: – Statoils nye strategi skviser leverandørene

– Frykter dere at dere skviser underleverandørene for hardt?

– De har selv ansvaret for sin egen konkurransekraft og lønnsomhet. Det er ikke et ansvar Statoil kan ta. For oss er det helt vesentlig med en konkurransekraftig og bærekraftig leverandørindustri. Med de utfordringer vi står overfor må alle ta ansvar, og vi opplever at vi i vårt samarbeid med leverandørindustrien klarer å gjøre forbedringer, og at vi jobber sammen for å effektivisere og forenkle. Å kutte kostnader er en del av dette arbeidet – det må alle gjøre for å sikre sin egen konkurransekraft. Akkurat som vi har et ansvar overfor våre eiere om å levere lønnsomme resultater, har underleverandørene det samme.

– Forholder oss til markedet

– Rederiforbundet mener dere har en spesielt ansvar på norsk sokkel. Hvordan ser dere på det?

– Statoil er en stor aktør som sikrer høy aktivitet. Vi er et børsnotert selskap, og har et ansvar overfor eierne, hvor staten er majoritetseier. Som børsnotert selskap må vi forholde oss til at vi skal skape lønnsomhet for våre eiere, og at vi forholder oss til markedsmekanismene i de markedene vi opererer i. Vi har et ansvar, overfor norske myndigheter og andre eiere, om å drive lønnsomt. Vi har også et ansvar for å forvalte ressursene på en lønnsom måte for samfunnet. Skal vi klare det, må vi ha en industri som er i stand til å konkurrere.

Les også: – Også et sterkt Statoil trenger konkurranse

– Rederiforbundet mener det som bidrar til å kutte kostnader for dere på kort sikt, kan ramme hele den norske leverandørindustrien på lengre sikt. Har deres største eier gitt noen signaler om hvordan dere skal forholde dere til dette?

– Det må du spørre staten om. Som børsnotert selskap forholder vi oss til hvordan markedet opererer.

Eierskapet i Statoil administreres under Olje- og energidepartementet. Vi har sendt spørsmål til departementet, som jobber med å komme tilbake med svar.