– Tankskipet som ble kapret seilte sakte, tett opp til land og med lavt fribord. Det var et lett mål, og i en helt annen situasjon enn de norske fartøyene som seiler forbi, sier John Hammersmark, leder for Beredskapsavdelingen i Norges Rederiforbund.

– Men norske rederier tar fortsatt den potensielle trusselen veldig alvorlig.

Etter at de somaliske piratene for første gang på fem år kapret et handelsskip på mandag, har Hammersmark fulgt situasjonen utenfor den afrikanske kysten tett.

hammersmark-john-sh-web

John Hammersmark. Foto: Rederiforbundet

Piratnettverket eksisterer fortsatt

Kaprerne som har kontroll på fartøyet har nå flyttet tankskipet Aris 13 fra nordøst-tuppen av Puntland og litt lenger vest.

– Foreløpig er det ingenting som tyder på en trendendring. Likevel er vi i en situasjon hvor NATO ikke er i området etter at operasjon Ocean Shield ble terminert rett før jul, mens vi vet at piratnettverket på land fortsatt eksisterer. Det kan bety at de igjen kan prøve seg på å ta skip for å livnære seg.

Piratvirksomheten utenfor Somalia rammet skipsfarten i en årrekke.

Internasjonale styrker har vært satt inn for beskyttelse og rederiene har innført en rekke sikkerhetstiltak og mange benytter væpnede vakter om bord når de seiler gjennom området.

Siden toppårene for piratangrep i Adenbukta mellom 2009 og 2011 har tallene droppet kraftig. Da 2010 var omme var det talt opp 49 gjennomførte kapringer i løpet av året. Etter 2012 har det ikke vært registrert noen angrep, og flere har tatt sjansen på å seile gjennom Adenbukten istedetfor lange omveier i seilingsruten.

Situasjonen usikker

Nå jobber Hammersmark med å få verifisert hva som har skjedd, etter at skipets kaptein bekreftet til EU sine marine styrker tirsdag at bevæpnede menn er på Aris 13 og krever løsepenger for å frigi fartøyet med et mannskap på åtte.

– Det er rapportert at det er krevd løsepenger, men spørsmålet er om det en klassisk kapring eller en situasjon der andre faktorer også kan spille inn. Foreløpig blir bakgrunnen for hendelsen ren spekulasjon, og vi jobber med å finne ut hva som faktisk har skjedd.

Ifølge Hammersmark er det kaprede fartøyet Aris 13 et lite tankskip som gikk i fem knop, åtte nautiske mil fra land og med et fribord på kun to meter.

Advarer rederiene

– Vi har sendt ut melding til alle norske rederier, men for de som følger retningslinjene og iverksetter sikkerhetstiltak om bord ser det ikke ut til å være grunn til ytterligere bekymring, sier Hammersmark

Torsdag kom det meldinger om at piratene skjøt mot marinestyrker da de forsøkte å hindre en båt med forsterkninger av pirater å komme til tankskipet.

Rederiforbundet har derfor gått ut med en klar melding til rederiene om å følge allerede anbefalte sikkerhetstiltak for regionen, benytte rapporterings sentrene og seile i den internasjonale beskyttede transitkorridoren hvis de skal passere området.