Etter oppkjøpet vil Vard eie knappe 95 prosent av aksjene i Storvik Aqua, mens ledelsen i sistnevnte vil sitte på de resterende aksjene, opplyser Vard i en melding torsdag ettermiddag. 

Vard skal øke sin andel til 100 prosent innen 2019.

Styrke posisjon innen havbruk

Ifølge verftet er målsetningen med oppkjøpet å styrke sin posisjon i havbruksnæringen.

De har i dag et verft på Aukra som spesialiserer seg på å levere til nettopp denne næringen.

– Gjennom oppkjøpet av Storvik Aqua har Vard styrket sin kompetanse og mulighet til å løfte frem framtidsrettede løsninger til morgendagens havbruk, skriver verftsdirektør Hans Gunnar Hansen i en pressemelding.

33 ansatte

Storvik Aqua, som har hovedkontor i Sunndalsøra i Møre og Romsdal leverer utstyr og kontrollsystem til biomassemåling, foring, oksygentilsetting og merdmiljø.

– Dette representerer en ny tidsepoke for Storvik Aqua som vil gi oss som selskap enda større evne og mulighet til å utvikle oss videre og ta del i større prosjekter og systemleveranser gjennom Vard, skriver daglig leder Svein Arve Tronsgård i en pressemelding.

Selskapet har frem til nå vært eid av Knut- og Stein Kåre Måløy, Knut Øvrebø og Halvard Halvardsen. 

I 2015 hadde de en omsetning på 38,1 millioner kroner og et resultat før skatt på drøye tre millioner kroner.

Det jobber i dag 33 ansatte i selskapet, fordelt på kontorene i Sunndalsøra, Meisingset, Chile og Skottland.