Det siste året har vært svært tøft for tørrlastrederiene, som frakter tørre råvarer som kull, jernmalm og korn.

Drevet av lavere etterspørsel fra Kina har behovet for transport av slike råvarer blitt mindre, og fraktratene har stupt.

Det viser også igjen i kursene på Oslo Børs. Den John Fredriksen-eide tørrlastkjempen Golden Ocean Group har siden mai 2015 falt drøyt 83 prosent. Det innebærer et papirtap på over fem milliarder kroner.

Også de andre tørrlastaktørene på Oslo Børs har utviklet seg i samme retning det siste året:

Lave rater

Shippinganalytiker Bjørn Kristian Røed i Danske Markets tror ikke på snarlig bedring for dette segmentet.

– Tørrlastmarkedet er en tragedie for tiden, sier Røed.

Han viser til at Kinas etterspørsel etter kull har stoppet opp, noe som blant annet skyldes høyere produksjon innenlands og et ønske om å redusere kull som energikilde.

Tidligere trodde han økt etterspørsel fra India skulle veie opp for noe av nedgangen, men det har heller ikke slått til.

– Vi ser ingen positiv endring når det gjelder kull, sier Røed.

– Det er tøft

Ratene for de ulike størrelsene innen tørrbulksegmentet lå i forrige uke fra drøyt 4700 dollar til drøyt 7000 dollar dagen.

– Med slike priser sliter mange med å tjene penger.

Snittratene i årets første kvartal var 3500 dollar. Driftskostnadene ligger rundt 5000 dollar dagen.

– Da sier det seg selv at det er tøft, sier analytiker Frode Mørkedal i Clarksons Platou.

– Og dette er bare knyttet til ren drift. I tillegg har rederiene andre kostnader som skal dekkes. Ratene må betydelig opp før vi får et brukbart marked, sier han.

Lyspunkter

Den såkalte Baltic Dry-indeksen, som gir et samlet bilde av ratenivået innen tørrbulk, nådde tidligere i år sitt laveste nivå noensinne, med 290 poeng. Denne uken ligger den på knappe 650 poeng. På topp, i mai 2008, lå indeksen på 11.793 poeng:

Likevel finnes det noen lyspunkter. Ratene i det såkalte capesize-segmentet, de største skipene, peker i riktig retning. Det skyldes først og fremst at markedet for jernmalm er godt.

– Her kommer det to nye store prosjekter, i Australia og Brasil. Mesteparten av denne malmen skal til Asia, der den skal omformes til stål og brukes i større utbyggingsprosjekter. Det gir behov for havtransport, forklarer Bjørn Kristian Røed.

– Dette avhenger imidlertid av at Kina ikke får en hard landing, der utbygginger utsettes og etterspørselen etter malm reduseres, sier han.

– Bunnen nådd

Han peker videre på at flere rederier har begynt å skrape et stort antall eldre skip. Det reduserer overskuddskapasiteten i dagens marked.

– Dette må rederiene fortsette med. De kan ikke begynne å bygge nytt når pilene etter hvert snur. Da vil markedet ødelegges før det er oppe igjen, sier Røed.

– Når vil det snu for tørrbulk?

– Jeg mener vi vil få en positiv endring i andre halvdel av 2017. Mange andre tror imidlertid ikke det vil skje før i 2018, sier Røed.

Frode Mørkedal er én av dem.

– Jeg venter ikke et godt marked før i 2018. Men jeg tror vi når bunnen i år, så da blir spørsmålet hvor raskt pilene begynner å peke oppover. Hvis det plutselig kommer betydelig importvekst, kan det snu fortere, sier analytikeren.