Etter å ha testet vindskipet i datamodeller gjennom hele 2014 er tiden inne for å se hvordan skipet oppfører seg i sjø, vind og bølger, skriver nett.no.
En modell på 5,5 meter skal lages og brukes under forsøkene. Selve testen skal skje i mai, hos Stadt Towing Tank i Måløy.

Skroget er seilet

Ideen bak vindskipet er å utnytte vinden til å få fremdrift, og dermed spare drivstoff. Målet er å bruke ideen på store handelsskip.

Over vann er skroget formet etter samme prinsipp som en fly-vinge. Luften passerer raskere på den ene siden av skroget enn den andre, og det skaper et sug som trekker skipet fremover.

Et eget dataprogram er utviklet for å behandlet meteorologiske data, og velge den ruten som er mest økonomisk.

Virker i vindstille

Effekten kommer selv om det er vindstille. Flyvere og seilere snakker om den relative vinden, vindeffekten i forhold til flyet eller seilbåtens fart. Det er den relative vinden som teller. Populært sagt øker den relative vinden jo fortere det går.

Er testen i mai vellykket er mye av utviklingsarbeidet gjort. Illustrasjon: Lade as

– Den relative vinden er en avgjørende faktor innen design av fly, propeller og seilbåter. Men for bygging av handelsskip er dette en revolusjonerende måte å tenke på. Med inspirasjon fra flyindustri og seilermiljø er vindskipet designet for å utnytte vind til fremdrift, sa Lade til nett.no i februar 2014.

Han ser for seg at skipet skal drives frem av en kombinasjon av vind og LNG (naturgass)-drevet fremdriftsystem. Det er bilskip og andre typer tørrlastskip som vil være mest aktuelle for den nye skipstypen, mener han.

Bare på tegnebrettet

Tanken om å kombinerer vindkraft og moderne fartøy for å redusere drivstoffkostnaden er ikke ny.

Fakta

Terje Lade

  • Har jobbet som ingeniør og i ulike lederstillinger for Aker Engineering, Nyborg as i Sykkylven og Jets på Hareid.
  • Startet Lade as i 2010 og jobbet fulltid der siden 2013.
  • Lade as skal utvikle vindskipsprosjekter frem til salg av produksjonslisener.
  • Teknologien er patenter i Norge og internasjonalt under navnet VindskipTM
  • Håper å selge sin første lisens i år.
  • Målt mot et tradisjonelt bilskip med plass til rundt 6000 biler som bruker tungolje som drivstoff, mener Lade at hans vindskip i lette materialer kan kutte drivstoffutgiftene med 60 prosent, CO2-utslippene med 80 prosent, NOx-utslippene med 90 prosent og fjerne svoveloksid-utslipp helt og fullt.

kilde: nett.no

I 2008 vurderte for eksempel et av Norges største fiskebåtrederiet, Liegruppen utenfor Bergen, å bruke seil på ringnotskipet Libas. Tanken var å bruke seilet til å få ekstra trekkraft på transportetappen til og fra fiskefeltene.

I Nederland har Dykstra Naval Architects teignet et seildrevet lasteskip på 138 meter, beregnet for en marsjfart på 12 knop. Går det saktere skal motorene slå inn.

Foreløpig er ikke ideene kommet lenger enn til tegnebrettet. Der er også Lades idè, men kanskje ikke så lenge.

Bygger test-modell

Lade sier til nett.no at det er satt av to uker til forsøkene i Måløy, som blant annet skal måle hvordan skipet går gjennom sjøen og hvordan fremdriftsystemet som Rolls-Royce har prosjektert vil virke. Det betyr blant annet at det skal bygges en modell av ror og propeller, som skal prøves ut under forsøkene.

Da nett.no først omtalte vindskipet i februar i fjor var det brukt to års gratisarbeid og to millioner kroner på å utvikle båten. Lade regnet da med at to millioner til ville gå med. Han  er majoritetseier i Lade as, og har med seg familemedlemmer, industridesigneren Johan Verde og kineseren Harold Ko på eiersiden.

Blant støttespillerne er Innovasjon Norge, som har bidratt med rundt en million kroner.