– Bakgrunnen for tilsynet var blant annet bekymringsmeldinger knyttet til sosial dumping, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet til Offshore.no.

Isolasjon, stillas og overflate
Tilsynet var rettet mot HMS-kort, lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere innen fagområdene isolasjon, stillas og overflatebehandling (ISO).

– Hva fant dere?
– Vi holder nå på å oppsummere observasjonene våre. Tilsynsrapporten vil bli publisert på ptil.no når den er ferdig, sier Midttun.

– Felles mål
– Vi ser positivt på at myndighetene gjennomfører slike tilsyn, da vi har felles mål om at både ansatte og leverandører har lønns- og arbeidsforhold i tråd med norsk lov, sier pressekontakt Elin Isaksen i Statoil til Offshore.no.