Fagforeningene i oljeindustrien har lenge kjempet for å endre grensegangen for loven, slik at sjømenn som utfører oljerelaterte oppdrag, blir oljearbeidere.

Det var steile fronter om både fakta og virkemidler under et møte hos arbeidsministeren denne uken.

Stor uenighet

Alle partene i arbeidslivet var representert. I tillegg var en statssekretær fra Næringsdepartementet og olje- og energiminister Terje Søviknes til stede.

– Jeg visste at det var stor uenighet. Men den var langt større, og stakk mye dypere enn jeg trodde på forhånd, sier arbeidsminister Anniken Hauglie til Stavanger Aftenblad.

– Det er viktig å presisere at det er et regelverk som gjelder i dag. Det finnes ikke noe lovtomt rom og flerbruksfartøy er ikke noe nytt, selv om det har økt i omfang de siste årene, sier Hauglie.

Ingen konklusjoner

Både flaggstatsprinsippet, lønns- og arbeidsvilkår, tariffspørsmål, sikkerhet og arbeidsmiljølovens gyldighetsområde ble diskutert. Ingen ting ble konkludert.

Ifølge Arbeidsministeren er det ikke uenighet om innholdet i rapporten fra Petroleumstilsynet, som har kartlagt bruken av flerbruksfartøy på oppdrag fra departementet.

3000-4000 arbeidstakere

Oppsummert vurderte ikke rapporten fra Ptil gråsoner og hvilke sikkerhetsmessige eller arbeidsmessige konsekvenser det har at oljearbeidere ikke er underlagt en tilsynsmyndighet.

Rapporten slo også fast at mange av flerbruksfartøyene har langvarige oppdrag på norsk sokkel og ikke er registrert i Norge. Dermed er de underlagt regelverket i staten der de er registrert. Det er også flaggstaten som er ansvarlig tilsynsmyndighet om bord.

Petroleumstilsynet anslår ikke hvor stor denne arbeidsgruppen er, men det har Industri Energi gjort tidligere. Tallet anslås til 3000–4000 arbeidstakere. «Noen tusen arbeidstakere» er også et tall som oljebransjeorganisasjonen Norsk olje og gass har gått god for.

Les hele saken hos Stavanger Aftenblad (abo)