I 2007 kjøpte Det Stavangerske Dampskibsselskap (DSD) seg inn i transportgiganten Tide. Siden den gang har det tradisjonsrike Stavanger-selskapet vært selskapets største eier.

Senere ble hurtigbåt- og ferjedriften i Tide Sjø skilt ut av Tide-konsernet og gjort til et datterselskap av DSD under navnet Norled.

Nå er DSD i full gang med prosessen som skal gi selskapet full kontroll i Tide, som i dag er landets nest største busselskap.

– Vi vurderte om vi skulle selge oss ned eller kjøpe oss opp, og valget falt til slutt på det siste, sier konsernsjef Ingvald Løyning i DSD.

Kjøpte ut bank

Selskapet eide 48,7 prosent av aksjene Tide, mens morselskapet Folke Hermansen AS eide 27,7 prosent. I praksis kontrollerte dermed DSD-systemet 76,4 prosent av Tide.

Den siste store eieren var Sparebanken Vest med om lag en tiendedel av aksjene.

– To eiere satt med nesten hele beholdningen. Vi mente det var hensiktsmessig å gjøre noe, sier Løyning.

I begynnelsen av desember la DSD 62 millioner kroner på bordet og kjøpte ut banken.

DSD overtok også morselskapets aksjer og satt dermed med en eierandel på like under 90 prosent .

Fakta

Det Stavangerske Dampskibsselskap

  • Etablert 12.02.1855.
  • Eies av Folke Hermansen AS, der Yuhong Yin Hermansen, enke etter Folke Hermansen, er største aksjonær.
  • Konsernet består av selskapene DSD Shipping og Norled. Er også største eier i Tide.

Tide

  • Historien går tilbake til etableringen av Hardanger Sunnhordalandske Dampskipsselskap på 1880-tallet
  • Tide oppsto da HSD og Gaia Trafikk fusjonerte i 2006
  • DSD ble største eier i 2007
  • I 2015 omsatte selskapet for 2,5 milliarder kroner

330 millioner

I henhold til verdipapirloven pliktet selskapet også å gi et kjøpstilbud til de øvrige aksjonærene. DSD tilbydde 28,50 kroner per aksje, noe flere aksjonærer takket ja til.

Dermed passerte eierandelen 90 prosent, en milepæl som gir rett til å tvangsinnløse resten av aksjene dersom noen ikke vil selge.

Det kommer selskapet trolig til å gjøre.

Når prosessen er ferdig, vil Tide bli tatt av børs og gjort om til et datterselskap av DSD. Totalt vil oppkjøpet koste DSD 330 millioner kroner, når også aksjene kjøpt av eget morselskap er inkludert.

– Vi håper å kunne drive mer effektivt og utnytte kompetansen bedre når Tide blir en integrert del av konsernet. Tide og Norled er i tilknyttede bransjer. Det er ikke dramatisk forskjell på å drive transport av mennesker på vei og sjø, sier Løyning.

Ingvald Løyning. Foto: Jarle Aasland.

Ingvald Løyning. Foto: Jarle Aasland.

Skal ikke selge

Han er klar på at DSD har ambisjoner om å utvikle Tide videre.

– Vi har tro på kollektivtransport. Buss er i vekst, sier Løyning.

– Så dere vil ikke selge Tide når dere har fått full kontroll?

– Vi har ingen planer om det. Man vet jo aldri hva som skjer i framtiden, men DSD har jo tradisjonelt hatt et langsiktig perspektiv på ting, noe vi har vist de siste 160 årene, sier Løyning.

Han mener prosessen med å kjøpe de resterende aksjene vil gå forholdsvis raskt.

– Vi håper å få det unnagjort så fort som mulig, sier Løyning.

Foruten de tre store har Tide vært eid av om lag 5000 småaksjonærer.

– Utelukkende positivt

Konsernsjef Roger Harkestad i Tide er fornøyd med at DSD nå blir eneeier i selskapet.

– For vår del ser jeg på det som utelukkende positivt, sier Harkestad.

Han oppfatter DSD som en god og langsiktig eier og mener det er positivt at Ingvald Løyning allerede kjenner selskapet godt etter å ha vært styreleder i flere år.

Harkestad mener også det er bra at selskapet ikke lenger skal være børsnotert, slik det er gitt signaler om.

– Det betyr blant annet at vi får bedre kontroll over informasjonen vi sender ut og konkurransemessige forhold. Som børsnotert selskap er det strenge krav til hva som må deles med offentligheten, sier Tide-sjefen.

Roger Harkestad. Foto: Ørjan Deisz

Roger Harkestad. Foto: Ørjan Deisz

Anbefaler salg

Saken er også behandlet i Tide-styret. Nestleder Karstein Bremnes fungerte da som styreleder ettersom Ingvald Løyning var innhabil.

Styret anbefaler eierne å selge sine aksjer.

– Beregninger fra meglerhuset Pareto tilsier at DSDs pristilbud er rettferdig. Etter en samlet vurdering kom vi fram til at vi anbefaler salg, sier Bremnes.

I en uttalelse fra styret understrekes det også at styret er gjort kjent med at DSD vil benytte retten til tvangsinnløsning.