Årsaken er at det er lite olje og gass igjen i reservoaret, og med dagens oljepris er det heller ikke lønnsomt å bore nye brønner. Produksjonen vil derfor avsluttes innen utgangen av oktober i år.

Volve har produsert tre år lengre enn planlagt og levert omkring 9,5 millioner fat over det som var forventet ved innlevering av utbyggingplanen, skriver Offshore.no.

– Vi er veldig stolte over det Volve har levert for oss. Nær ti millioner fat i «bonusproduksjon» utover det vi forventet ved oppstart i 2008 har gitt ekstra inntekter til samfunn så vel som selskaper. I utbyggingsplanen la vi til grunn en break-even på 18 dollar fatet, så dette har vært et svært kostnadseffektivt felt i noen år med gunstige markedspriser, sier informasjonssjef Morten Eek i Statoil.

Da Volve startet boring i mai 2007 og kom i produksjon året etter, var forventet levetid fra tre til fem år. Nå har feltet produsert i over åtte år. Totalt har Volve oppnådd en utvinningsgrad på 54 prosent.

Avslutning av Volve-feltet er godkjent av Olje- og energidepartementet.

Plugging av brønnene vil starte i juni og avsluttes innen utgangen av året. Da vil også riggen Maersk Inspirer og lagerskipet Navion Saga forlate feltet.

Subsea-fjerning er planlagt utført sommerhalvåret 2017.

Er dette av interesse for andre? Del saken her: