Det var mandag denne uken at det ble meldt om vannlekkasje i et pumperom om bord på Songa Encourage.

Alarmen gikk fra pumperommet cirka 12:20 og en røykdetektor ble utløst like etter fra samme rom.

Full mønstring

Ifølge en midlertidig redegjørelse fra Statoil som Sysla Offshore har fått tilgang til ble vannlekkasjen observert på videoovervåkningen, samtidig kunne man bekrefte at vanntette dører var stengt.

Riggen skal ha krenget maks 5,25 grader babord og 4 grader fremover.

Det ble satt i gang full mønstring av de 79 om bord og 8 skal ha blitt flydd med helikopter til Heidrun TLP, like ved.

Ikke i operasjon

Det aktuelle pumperommet har en kapasitet på 870 m3, men det er ikke kjent hvor mye vann som lekket inn.

– Det er snakk om lekkasje fra et rør i styrbord fremre pumperom. Jeg har ikke antall liter i detalj, men lekkasjen er stanset og vannet er pumpet ut, sier Songa Offshores konsernsjef Bjørnar Iversen til Sysla Offshore.

Riggen var ikke i operasjon da hendelsen inntraff, men lå på Heidrun og ventet på bedre vær. Nå blir den tatt til Kristiansund for å sjekke skadeomfanget.

– Hvor lenge er det ventet at riggen vil være ute av operasjon?

– Det er for tidlig å uttale seg om hva som må gjøres i detalj og tiden det tar. Vi tar riggen inn til Kristiansund og vil se på omfanget av det som må gjøres der. Vi jobber nå for å få riggen ut på feltet igjen så raskt som praktisk mulig, sier Songa-sjefen.

Han opplyser at riggen ikke skal inn til kai, men at de har et samarbeid med Averøy Industripark og at Songa Encourage blir liggende på dynamisk posisjonering (DP) i fjorden.

Petroleumstilsynet holdes orientert

Petroleumstilsynet (Ptil) er informert om hendelsen og følger saken tett.

– Vi ser alvorlig på hendelsen som skjedde mens innretningen var i petroleumsvirksomhet.

Det sier pressekontakt Øyvind Midttun i Ptil.

Han opplyser at siden riggen er norskregistrert, samt at hendelsen ser ut til å være knyttet mot maritime systemer, eventuelt operasjon av slike, vil hendelsen primært bli fulgt opp av Sjøfartsdirektoratet (Sdir).

Når det gjelder maritime forhold på norskregistrerte flyttbare innretninger har Sdir selvstendig jurisdiksjon også når innretningene deltar i petroleumsvirksomhetene på norsk sokkel.

– Petroleumstilsynet legger Sdirs arbeid til grunn for maritime forhold på norskregistrerte innretninger. Vi har tett dialog med Sdir om denne hendelsen, og blir holdt løpende orientert om de aktiviteter Sdir gjennomfører.