– Vi ønsker tidlig dialog med de ansvarlige selskapene når det oppstår uønskede hendelser og hadde et godt møte med Songa.

Det sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Inger Anda i Ptil til Offshore.no.

Som Offshore.no tidligere har omtalt fikk den aller første CAT D-riggen problemer på morgenen 24. desember og drev av lokasjonen på Troll.

Dynamisk Posisjonerings-systemet (DP) mistet sine referansesystemer og gul alarm ble utløst, men riggen fortsatte å bevege seg ut av posisjon. Da ble manuelt Emergency Disconnect System (EDS) aktivert og borestrengen kuttet, ifølge en melding til Ptil.

Den 12. januar møtte representanter fra riggselskapet Ptil for å informere om hendelsen, utover det som allerede var rapportert gjennom den umiddelbare meldingen “Varsel om uønsket hendelse”.

– Vi anser det som hendte som en alvorlig hendelse, men kanskje noe mindre alvorlig enn det fremstod som da vi først fikk meldingen. Barrierene fungerte og prosedyrene ble fulgt, slik at det ikke var fare for verken personell eller innretning, forklarer Anda.

Hun opplyser at Ptil vil fortsette å følge opp saken tett og nå venter de på Songas egen rapport fra hendelsen.

– Så langt er vi godt fornøyd med den informasjonen vi har fått og de tiltak som selskapet har gjort.