De to siste årene har fokuset i bergensrederiet vært å spare og effektivisere. Nå flytter kjemikalietankrederiet Odfjell SE blikket fra bunnlinjen til topplinjen.

– Med kostnadskuttene vi gjennomførte har vi begynt å levere sunne resultater og bedre balanse. Vi er ferdig med spareprogrammet, og orgaisasjonen er strammet opp, sier finansdirektør Terje Iversen.

Terje Iversen Odfjell Foto: Evind Senneset Bergen Næringsråd

Finansdirektør Terje Iversen i Odfjell SE. Foto: Evind Senneset/ Bergen Næringsråd

– Nå vil vi se på hva vi kan gjøre for å vokse, og utnytte både flåten og organisasjonen bedre.

Spart og kuttet

Kjemikalierederiet som først leverer halvårstallene i neste uke, kunne i første kvartal vise til sitt sterkeste driftsresultat siden 2008.

– Det er på høyde med de gode årene. I et marked som har ligget flatt, har inntjeningen vår steget. Vi har hatt et driftsresultat som har vokst jevnt og trutt fordi utgiftene er kuttet. Men nå vil snart ikke resultatet kunne vokse mer, hvis vi ikke gjør noe med topplinjen.

Det siste halvannet året med nedbemanning og utflytting av funksjoner, endring av lokasjoner og bemanning på skip, salg av fartøy de ikke tjente penger på og redusering av flåtens bunkerskostnader, har gitt resultat.

Til sammen har rederiet spart over 100 millioner dollar i året på over 400 små og store ulike tiltak.

Fakta

Odfjell SE

  • Kjemikalietankrederi med hovedkontor i Bergen
  • Leverandør av sjøtransport og lagring av kjemikalier og annen flytende spesiallast.
  • Odfjell har en flåte på rundt 76 skip som opereres både globalt og regionalt, og er verdens største sammen med rederiet Stolt-Nielsen i sitt segment.
  • Tankterminal-divisjonen omfatter 11 tankterminaler og er tilknyttet et nettverk av ytterligere 14 tankterminaler
  • Konsernet har ca. 3 000 ansatte og hadde en omsetning på ca. 929 millioner dollar i 2015.

Ligger ukesvis i havn

Fokuset fremover blir på å tjene penger. Derfor er prosjekt ”Moneyball” sparket i gang. Rederiet skal se på nye måter å få pengene til å rulle inn. Havnetiden står sentralt.

– Klarer vi å kutte tiden skipene bruker på kø og operasjoner i havn, kan vi øke inntjeningen betydelig. I samarbeid med terminalene og kundene kan vi planlegge rutene bedre. Vi vil også bruke ny teknologi som analyserer store datasett og lager avanserte modeller, for å optimalisere operasjonene.

Han forteller at i en havn som Houston, som er sentral i kjemikaliefrakt, kan skip bli liggende å vente i dagesvis. Av og til ukesvis. Fartøyet skal ofte i samme havn innom flere ulike terminaler for andre laster, og det havner i stadig kø grunnet overbelastede havner.

Tid er penger

Iversen påpeker at kjemikalietankere i snitt bruker 40 prosent av tiden i havnen:

– Det er en fantastisk mulighet hvis vi klarer å kutte denne tiden. Da kan flåten utnyttes bedre og fartøyene kan tjene mer penger. Det er også en stor fordel at vi eier egne terminaler, og er store aktører på andre terminaler. Vi står derfor i en posisjon til å gjøre grep som de mindre rederiene gjerne ikke kan.

Detaljene for køkuttingen vil han ikke røpe. Det skal være rederiets konkurransefortrinn.

Gitt opp gass

I løpet av 2-3 år håper Iversen at de har optimalisert flåtens havneanløp.

Det skal de gjøre i oversjøisk kjemikalietankvirksomhet og på terminalene. Mindre skip i regional fart fases ut, og gassvirksomheten er snart et avsluttet kapitel.

– Vi har gitt opp gass. Segmentet vokser ikke slik vi trodde, og i tillegg greier ikke verftet å levere som avtalt. Vi har kansellert de to første nybyggene, og fått tilbake renter og innskudd.

For Odfjell kan det ifølge Iversen bli aktuelt å fornye kjemikalietankflåten. Kontraheringer kan bli en realitet i nær fremtid.

– Resten av gasskip-bestillingene kanselleres nok også. Det vil gi oss finansielle muskler til å bruke på andre ting, slik som nye kjemikalietankere.