Ifølge forskere kan kontroll av skip fra land snart være virkeligheten. Testingen er alt i gang med pendelfergen«Stella» som skal teste teknologi for ubemannede fartøy. Tørrbulkrederiet ESL Shipping deltar også for å undersøke bruken av selvstyrte skip i nærskipsfart.

Fakta

Automasjon- og kontrollsystemer

  • Utvikles og håndteres ut fra Rolls-Royce Marine sitt opplærings- og teknologisenter i Ålesund.
  • Blant disse er styring av propeller, thrustere og ror, navigasjon og skipssystem (motorer, maskineri, ballast, etc.), dynamisk posisjonering (DP) og autopiloter, broløsninger.
  • Hovedtyngden av utviklingsteamet for disse produktene holder til i dette bygget.
  • Utstyret produseres og testes i selskapets fabrikk på Longva i Haram kommune.
  • I opplæringssenteret i Ålesund kan kunder og internt personell komme for å få den nødvendige produkt-treningen som kreves.
  • VTT Technical Research Centre of Finland og University of Tamperes forskningssenter TAUCHI samarbeider med Rolls-Royce i utviklingen.

I løpet av de neste to-tre årene vil det bli flere demonstrator-installasjoner på vanlige skip, da med mannskap ombord. En del fjernstyrte funksjoner vil sannsynligvis etter testing kunne bli brukt i kommersiell sammenheng.

– Det er mange kommersielle aktører som viser interesse for de pågående initiativene fra Rolls-Royce. Folk synes dette er spennende, og vil gjerne bli med på veien videre, sier Jann Peter Strand, produktsjef for automasjon- og kontrollsystemer i Rolls-Royce Marine til Maritime.no.

Fjernstyring

Sammen med finske forskere har selskapet laget en digital versjon av framtidens kontrollrom. Denne viser hvordan styring av autonome skip fra land kan bli.

Systemer med enda større grad av automatisk styring er snart klare for uttesting på en rekke skipstyper og operasjoner.

– Dette vil selvsagt skje på konvensjonelle skip med mannskap og sikkerheten ivaretatt.

I første omgang er det fjernstyring fra land det jobbes med. Lenger frem i tid ser forskere og utviklere for seg skip som seiler uten direkte intervensjon fra operatører.

– Vi har allerede lansert løsninger der rederiene kan overvåke tilstand, operasjon og energibruk via egne web-portaler. Framtidige løsninger for fjernstyrte og autonome skip, vil i stor grad basere seg på utvidelse av funksjonalitet som allerede finnes i de eksisterende kontroll- og automasjonssystemene.

Situasjonsforståelse

Rolls-Royce har i over ti år levert avanserte styresystemer for dynamisk posisjonering. Selskapet ser en kraftig utvidelse komme med tanke på funksjonalitet og virkemåte. Utviklingsteamet i Norge vil være en sentral del av dette arbeidet.

Unified Bridge-konseptet på skip, de nye broløsningene for blant annet offshorefartøyene, har vært med på å kunne videreføre arbeidet med fjernstyrte skip. Simon Møkster Shippings nye supplyskip, Stril Mar og Stril Luna, har begge disse broløsningene.

Et kontrollrom på land ligger enda litt lenger fram i tid, men ifølge Strand kommer stadig nye teknologier inn for å lage systemer for situasjonsforståelse.

Sikkerhet

Teknologi for automatisk styring av skip generelt er allerede godt utviklet, men Strand påpeker at regelverket for fjernstyrte og autonome fartøyer fortsatt ikke finnes og må utvikles.

– Det å flytte en rekke slike funksjoner fra bro til land er mulig – men vurderinger opp mot sikkerhet og beslutninger som utføres av mannskapet ombord i dag må helt eller delvis erstattes av automatiserte systemer og prosesser.

– Framtiden for maritim næring avhenger sterkt av vår evne til å fornye oss og ikke minst være teknologiledende. Rolls-Royce ser på fjernstyring og autonome operasjoner som et område som kan medføre radikale endringer i maritim bransje, ifølge Strand.