I høst skrev Maritime.no om gründerkonseptet EnviroNor som skal lage vann av kloakk og forlenge skips levetid med ombygging til vannrenseanlegg eller flytende desalinerings anlegg. Da fortalte oppfinneren Sigmund Larsen at nyttår ville være vinn eller forsvinn for konseptet, og jaktet etter investorer.

Gründeren har ikke gitt helt opp enda:

– Jeg sliter. Det er ikke så mye interesse i bergensdistriktet for denne løsningen. Det ser ut til eiendom har større interesse for de som har investeringskapital, sier Larsen til www.maritime.no.

Den nye oljen

EnviroNor-gründeren vil benytte overkapasiteten i tankskip, og mener gjenbruk av skip som fortsatt har 20-40 års levetid igjen, kan være med på å løse et globalt problem med vannmangel.

– Vann er vårt tids olje. Men, det er en stor forskjell, hver dråpe med vann kan brukes flere ganger.

Larsen påpeker at det globale vannmarkedet er enormt, og kan gi mange muligheter.

for det rette formålet har skipet et betydelig forretningspotenisale

– I tillegg har eksempelvis FN store ambisjoner om å løse vannmangelen i verden, men pga av en svært konservativ vannindustri, så kommer ikke FN til å nå sine mål hvis en ikke er villig til å ta i bruk nye og innovative løsninger.

Mer maritime nyheter? Følg Maritime.no på Facebook!

Kombinere erfaringer

Vannrensing med gamle tankskip presenteres også under det maritime bransjetreffet Marinade i Bergen denne uken. Men konseptet har ikke fått de nødvendige investorene som trengs for realisering. Nå har israelske interessenter begynt å snuse på ideen.

– Et skip er som melk. Det går ut på dato. Etter 20 – 25 år sender vi det til strendene i India eller Bangladesh for skraping, men for det rette formålet har skipet et betydelig forretningspotenisale, sier Larsen.

Renseanlegg-ideen skal kombinere kjent teknologi, maritim kompetanse og subseakunnskap for å kunne føre god ferskvannskvalitet fra saltvann, utslippsvann eller kloakk fra land tilbake til land. I tillegg frir Larsen til israelsk kompetanse innen avsaltings- og avløpsteknologi. Investorer fra Midt-østen kan bli de første som satser, samtidig som potensialet i Afrika sjekkes ut.

Afrikanske muligheter

Denne måneden starter DNV GL opp en mulighetsstudie i Maputo-området i  Mozambique. DNV GL har vært en aktiv bidragsyter i utviklingen av Larsens konsept.

– Dette er det første oppdraget av denne art og kan være gjennombruddet som vi venter på, sier Larsen.

Driftsmidler fra sommeren

Kommer likevel ikke kapitalen snart på plass må konseptet legges dødt.

– Jeg har skaffet litt kapital, men det gir meg bare 4-6 måneders drift, sier Larsen.

I høst uttalte den tidligere shippingmannen, som selv har vært maskinist:

– Verdens vannressurser er så presset at dette markedet kommer til bli gigantisk. Drømmen er at vi kan bygge opp et utviklings- og driftsmiljø i Bergen.

Nå har gründeren satt seg selv ny frist til juni for å få inn mer kapital, før ideen om å gjenbruke tankskipene skrinlegges helt.