– Forventningene om hva vi kan oppnå er høye. Næringen kan ikke lenger sitte stille i båten. Vi må selv bidra for å gjøre noe med miljøbelastningen fra maritim industri, sier Jan Øivind Svardal om det ferske samarbeidet mellom rederier, industriaktører og forskningsinstitusjoner.

Svardal er nyvalgt styreleder for Smart Maritime, og til daglig leder for Grieg Stars prosjekt- og nybyggavdeling.

Jan Øivind Svardal er nyvalgt styreleder i Smart Maritime. Foto: Grieg Star

Jan Øivind Svardal er nyvalgt styreleder i Smart Maritime. Foto: Grieg Star

Fra Marintek og NTNU i Trondheim skal forskningssenteret Smart Maritime gjennom innovativ bruk, forbedring og kombinering av teknologier redusere kostnader, energi og utslipp fra skip.

På sikt skal det også øke inntektene for norske maritime bransjeaktører.

Visjonen til det nyetablerte senteret for forskningsdrevet innovasjon er at innen ti år skal den norske maritime klyngen være verdensledende på å gjøre sjøtransporten grønnere.

Smart Maritime skal jobbe med   konkrete arbeidspakker, med utvikling av løsninger som faktisk kan tas i bruk

Tester ut forskningen

For industripartnerne er det viktig at forskningen også testes ut.

– Fokuset er at arbeidet i senteret skal være veldig konkret, og ikke bare se på fremtidsutsiktene. Smart Maritime skal jobbe med konkrete arbeidspakker, med utvikling av løsninger som faktisk kan tas i bruk. Derfor testes drivstoffteknologi, maling og scrubbere på skip og batteridrift på kraner, forteller Svardal.

Svardal mener senteret adresserer miljøbelastningen fra både klimagassproblematikken som global sjøtransport utgjør og lokal forurensing fra nærskipsflåten.

– Rederiene skal tilby fartøy og arbeidskraft til å drive forskningen fremover og teste ut pilotprosjekt. Det er viktig for forskningsmiljøene å få inn ekte data.

Fakta

Smart Maritime

  • Norsk Senter for bedre energieffektivtet og reduserte miljøskadelige utslipp fra maritim sektor.
  • Lagt til Marintek/NTNU, og er et såkalt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).
  • SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. Utpekes av Forskningsrådet.

Med finansiering fra forskningsrådet og industrien er senteret sikret i opp til åtte år, men resultatene skal komme raskere enn det.

-Det er viktig at vi i arbeidspakkene klarer å kombinere industriens fremoverlente forretningsmodell med forskningens langsiktighet. Vi vil finne en felles plattform for leveranser som kan testes ut i et 1 til 2 års perspektiv.

Av rederi-aktører er Grieg Star, Kristian Gerhard Jebsens Rederi, Solvang ASA, Wilh. Wilhelmsen og Fraktefartøyenes rederiforening med.

Små skritt om gangen

Bergensrederiet opererer i tørrbulkmarkedet hvor det for tiden er et svært dårlig fraktmarked.

– Selv om det er ekstremt tøffe tider i vårt segment, velger vi likevel å bruke ressurser på slike prosjekt. Vi har tro på denne type forskning og utvikling er nødvendig. Også i nærskipsflåten, hvor mange av rederiene lever fra hånd til munn, er det ekstra viktig å jobbe sammen for å finne løsninger som dekker mer enn et behov. Slik kan vi se på totalbildet når vi vurderer teknologi, transportløsninger og hele logistikkkjeden.

-Det er langt frem og store utfordringer mot næringens visjon om nullutslipp, så på veien må vi ta mange små skritt hele tiden. Gjennom slike sentre som dette kan det jobbes kontinuerlig med løsninger, og vi kan vurdere mulighetene sammen med forskninginstitusjoner, leverandører og sluttbruker.