– Med bunkring utenfor havnene kan den nye løsningen også treffe andre og større skipstyper. Nå kan LNG bli et mer aktuelt alternativ for produkttankere og cargoskip, sier Tor Morten Osmundsen, administrerende direktør i Skangass til Maritime.no.

Tro på LNG som marint drivstoff

Tor Morten Osmundsen, administrerende direktør i Skangass.

Skangass har inngått en avtale om et nytt spesialdesignet LNG bunkerfartøy. Det fleksible designet muliggjør både skip-til-skip-bunkring og at det kan fungere som fraktefartøy.

Byggingen av Coralius er en del av samarbeidsprosjektet ”Joint Industry Project FLEXI”, som inngår i EU-prosjektet ”Pilot LNG”.

– Skangass har deltatt i samarbeidsprosjektet i nesten halvannet år. Målet er å etablere en infrastruktur for LNG-bunkring, sier Osmundsen.

Osmundsen har stor tro på LNG som drivstoff i det marine markedet, spesielt for å møte kravene i svoveldirektivet som ble innført 1. januar 2015.

Utvikle nordisk LNG-infrastrukturen 
– Vi merker allerede en økende etterspørsel etter LNG, og innføringen av svoveldirektivet har bidratt sterkt. Prognoser fra DNV og andre viser også en økende trend etter LNG som drivstoff.

Skangass ønsker nå å videreutvikle LNG-markedet, og har inngått en langsiktig avtale med eieren Sirius Veder Gas AB for det 5800 m3 store bunkringsskipet Coralius. Det nye skipet vil øke tilgjengeligheten for LNG som marin bunker i Skagerak, Kattegat og i Østersjøen.

Skangass har også Coral Anthelia som kan bunkre LNG. Foto: Skangass

Optimalisere skip-til-skip-operasjoner
– Skipet skal gi kundene enkel tilgang til LNG og vil minimere tidkrevende og kostbare anløp til havner for å bunkre. Coralius skal tilby kundene høy overføringshastiget for å minimere bunkringstiden, sier Osmundsen.

Gjennom designfasen er det lagt stor vekt på skipets systemer for skip-til-skip-operasjoner for å sikre at fartøyet er optimal for å gjennomføre LNG-bunkring til sjøs. Det nye skipet som bygges i Nederland vil være i drift i begynnelsen av 2017.

– Vi har i dag allerede et fartøy rigget for LNG-bunkring, men det nye skipet vil være spesialbygd for operasjonene.