Riggen ble skadet i uværet nylig og det ble tidlig klart at den måtte gå til verft for å utbedre skadene.

– Primert er det skader på helikopterdekket og noen mindre skader på en lugar.

Det opplyser Hjalmar Krogseth Moe, Chief Financial Officer i Fred. Olsen Energy til Offshore.no.

Nøyaktig hvor omfattende skadene er og hvor lenge riggen blir liggende av rate kan han ikke kommentere i dag.

– Det er vanskelig å si noe om dette nå og vil ha en kvartals-rapportering neste uke – da vet vi mer.