Overvåkingsorganet har mottatt to klager på Hurtigrutens kontrakt med norske myndigheter for perioden 2012-2019.

Nå åpner ESA for en formell undersøkelse for å avklare om Hurtigruten er blitt overkompensert i strid med reglene for offentlig støtte i EØS-avtalen, melder NTB.

ESA opplyser at klagerne hevder at Hurtigruten blant annet mottar betydelig mer støtte enn i forrige kontraktsperiode, og at Hurtigruten mottar kompensasjon for passasjerplasser som skulle inngått i det offentlige transporttilbudet, men som isteden selges til cruisepassasjerer.

ESA vil også undersøke om alle som ønsker å reise med Hurtigruten, har reell tilgang til det offentlige transporttilbudet.

I 2011 konkluderte ESA med at Hurtigruten hadde mottatt ulovlig statsstøtte i strid med EØS-avtalen, på grunn lag av en ekstrabevilgning fra staten i 2008 på 181 millioner kroner.