Riggavtalen kan være med å styrke en ny utbygging på Lopphøgda.

– Soleklart mer for pengene
Verdien på avtalen er oppgitt til 23,6 millioner dollar av riggeier. Dagraten har ingen av partene gått ut med, men det er liten tvil om at det har vært kjøpers marked.

– Vi har soleklart fått mer for pengene enn man gjorde for et år siden. Dette er en gunstig avtale for oss, hvor vi sikrer oss en rigg som kan bore året rundt i Barentshavet. 

Det sier Lundin-sjef Kristin Færøvik til Offshore.no.

Må klargjøres for vinterboring
Ifølge søknader til myndighetene vil ren boretid for de tre brønnene være anslagsvis 110 dager. I tillegg må riggen flytte seg fra brønn til brønn, slik at antall dager blir noe mer mer enn dette. 

For riggeier Ocean Rig er dette ikke god butikk. De må, i tillegg til å ta dagrate langt under 200.000 dollar, vinterisere riggen før de kan starte boringen. Dette koster erfaringsmessig i størrelsesorden 50 millioner dollar. 

– Våre utgifter til denne riggkontrakten er reflektert i den oppgitte kontraktsverdien, kommenterer Færøvik på dette. 

Borer i Alta-Gohtas nabolag
Når Leiv Eiriksson går av sin nåværende kontrakt med Rig Management Norway skal den til Ølen for oppgraderinger.

På jobb for Lundin fra tredje kvartal skal riggen bore to brønner i lisens 609 og en i 533. 

I førstnevnte skal riggen fullføre avgrensningsbrønnen Alta 3, hvor det også blir en produksjonstest. Leiv Eiriksson får også oppdraget med å gjøre ferdig letebrønnen Neiden. Brønnen ble avbrutt i fjor på grunn av at Island Innovator måtte gi seg førsommervinduet stengte, da denne ikke er vinterisert. 

Den tredje brønnen er Filicudi i 533. 

Alle tre brønnene ligger i nærheten av Gohta- og Alta-funnene fra 2013 og 2014. Disse to funnene er oppgitt til å kunne inneholde fra 216 til 584 millioner fat oljeekvivalenter. 

I 2016 blir det både leting i nord og planlegging for hvordan de eksisterende funn kan bygges ut.

– Vi kommer til å jobbe parallellt med en konseptstudie for utbygging av Alta-Gohta i år. 

Kan bli enda flere brønner i området
De to letebrønnene Neiden og Filicudi i nabolaget er oppgitt til å kunne ha ressurser på til sammen 173 millioner fat oljeekvivalenter, ifølge Lundin selv.

Skulle de treffe blink på ett eller begge – vil det åpenbart styrke en utbygging og gi enda større tro på Lopphøgda.

– Lopphøgda er et av våre viktigste satsingsområder og har derfor sikret oss opsjoner til ytterligere brønner med den nye riggen. Vi har identifisert flere prospekter i lisensene som vil vi vurdere å bore senere, avslutter Færøvik.