Farstad har inngått en ny gjeldsløsning med Siem Oilservice Invest Holdings.

Siem garanterer for en kapitalutvidelse på en milliard kroner. Etter restrukteringen vil Siem sitte med en eierandel på 50,1 prosent av aksjene i Farstad.

Det melder Farstad i en børsmelding.

Ny majoritetseier

Det var i mai i år at investor Kristian Siem gikk ut med at han ønsker å restrukturere den kriserammede norske offshoreskipsbransjen.

I samarbeid med hedgefondet Elliott har han opprettet et fond på vel to milliarder kroner.

For knappe tre uker siden meldte Farstad at rederiet så på løsninger sammen med Siem, og hadde inngått en ikke-bindende avtale.

I den nye løsningen som Farstad har annonsert vil rederiet ustede 702 000 000 ordinære aksjer til minimum en milliard kroner. Prisen per aksje blir på rundt 1,4245 kroner.

Konvertere lån

Farstads største aksjonær, Tyrholm & Farstad AS, samarbeider med Siem om restruktureringen. De vil ha fortrinnsrett til å tegne 105.300.000 nye aksjer til 150 millioner kroner.

Resten av aksjene vil bli tilbudt til eksisterende aksjonærer og andre interessenter.

Siem vil gjennomføre et pliktig tilbud på de eksisterende aksjene i Farstad i henhold til kapittel 6 i verdipapirhandelloven.

I løsningen som er lagt frem, skriver rederiet at obligasjonseiere vil bli bedt om å konvertere lån på 1,4 milliarder kroner til aksjer i Farstad.

Hovedkontoret i Ålesund

I løsningen som er lagt frem, skriver rederiet at obligasjonseiere vil bli bedt om å konvertere lån på 1,4 milliarder kroner til aksjer i Farstad.

Hovedkontoret blir å Ålesund.

Farstad Shipping faller 2,2 prosent til 5,80 kroner i torsdagens handel på Oslo Børs. Dermed ligger aksjen an til sin laveste sluttnotering noensinne, skriver Hegnar.no.