De siste årene har vært svært tøffe for leverandørbedriftene i oljenæringen. Også Rosenberg WorleyParsons har fått merke at pengene sitter mindre løst som følge av lav oljepris og kostnadskutt.

I regnskapsåret 2016 mistet bedriften nesten halvparten av inntektene sammenlignet med året før, fra 1,25 milliarder til 644 millioner kroner.

Røde tall

På bunnlinjen ble det et underskudd før skatt på drøyt 100 millioner kroner.

– Det har vært en utfordrende periode, det er ingen tvil om det. Tallene reflekterer markedet de siste årene, sier administrerende direktør Jan T. Narvestad.

Selskapet har såkalt avvikende regnskapsår, noe som betyr at tallene gjelder fra sommeren 2015 til sommeren 2016.

Rosenberg er eid av det australske konsernet WorleyParsons, som er med på å dekke underskuddet.

– Hvor tålmodige er eierne med resultater som dette?

– Ingen liker slike tall isolert sett, men de må ses i lys av markedet. Også internasjonalt har tendensen vært den samme, og det er derfor forståelse for situasjonen, sier Narvestad.

– Dette er noe vi må jobbe oss gjennom. Vi har nådd bunnen. Nå handler det om å sørge for å være godt posisjonert når det begynner å peke oppover, sier Narvestad.

Drift i pluss

Til tross for de mørke tallene i regnskapet ser Rosenberg-sjefen ganske lyst på situasjonen.

Det skyldes blant annet at bedriften hadde kostnader på drøyt 100 millioner kroner knyttet til omstrukturering i perioden. Dermed stammer hele underskuddet fra tiltak som skal gjøre at Rosenberg står bedre rustet når oljenedturen snur.

– Selve driften gikk i pluss. At vi leverte positiv drift til tross for et så stort bortfall av inntekter, er jeg fornøyd med. Bak tallene ser jeg flere spennende lyspunkter, mener Narvestad.

Han viser blant annet til at det er flere store jobber under oppseiling, først og fremst i forbindelse med Totals Martin Linge-prosjekt og ikke minst Statoil-giganten Johan Sverdrup, der Rosenberg skal bygge gangbroer og fakkeltårn for 600 millioner kroner.

Bedriften har allerede varslet at den vil ansette opptil 100 nye medarbeidere som følge av disse avtalene.

– Jeg er glad for at vi har beholdt kompetanse og kapasitet gjennom den vanskelige perioden vi nå begynner å legge bak oss. Det er kjekt at vi kan hente inn nye folk igjen.

Kontrakt glapp

På toppen i 2013 var om lag 700 personer ansatt ved verftet på Buøy. I dag er antallet om lag 550.

Nylig ble de siste store Sverdrup-kontraktene delt ut. Narvestad bekrefter at Rosenberg var med i sluttrunden, men til slutt var det Aibel, Kværner og Aker Solutions som dro i land oppdraget med sammenstilling av stigerørsplattformen, verdt 1,3 milliarder.

– Vi skulle gjerne hatt litt av den avtalen, den hadde bidratt til å gi en enda lengre horisont på ordreboken. Vi har i utgangspunktet en ganske solid ordrereserve de neste to årene, men trenger mer arbeid til våre ingeniører.

– Aktivitetsnivået vil øke gradvis fremover. Vi ser også tegn til at det begynner å skje mer hos oljeselskapene, sier en optimistisk Narvestad.

Skjermbilde 2017-02-13 kl. 07.07.27