Sotra-selskapet har de siste to årene økt aktiviteten innen olje- og offshorebransjen. De leverer også til havbruk, shipping og verft.

– Hos oss er det ingen langsiktige avtaler eller faste kontrakter. Vi opererer i spot-markedet. De siste årene har det oppstått en ukultur i oljebransjen når det gjelder penge- og ressursbruk. Det har ikke vi vært en del av. Nå som selskapene må snu på krona, ser de at vi er svært konkurransedyktige på pris, og vi blir dermed attraktive, sier Jan Vindenes, daglig leder i Sotra Anchor & Chain til Sysla Maritime.

Enkel og sunn drift

Han har vært med fra oppstarten av selskapet. Vindenes mener nøkkelen til suksess er enkel og sunn drift.

Fakta

Sotra Anchor & Chain

  • Ble etablert på Sotra i Hordaland 1998.
  • Eid av Sotragruppen.
  • Har 15 ansatte, skal nå ansette flere.
  • Leverer anker og kjetting til offshore, shipping og havbruk.
  • Har hovedkontor på Sotra, et stort lager i Rotterdam og kontor i Kina.

– Vi har unngått «Statoil-fella» som jeg kaller det. Skulle vi levert til dem, måtte vi drevet virksomheten på en måte som i dag ikke er bærekraftig for oss på lang sikt. Da skal alt gjennom mange ledd og dokumenteres både her og der. Vi har vært heldige som har klart å holde stø kurs, og til og med opplevd økt etterspørsel fra de mest kriserammede bransjene, sier Vindenes. 

I fjor ble han også kjent for andre ting enn kjetting, da han satte opp en tre meter høy Pokémon-statue på Sotra.

Doblet resultatet

Han legger til at rigger og skip i opplag også trenger kjetting og anker. Tilgjengelighet og presis levering er avgjørende for at kundene skal komme tilbake.

– Regnskapstallene for 2016 er ikke helt klare enda . Men 2016 var et godt år for oss. Vi hadde budsjettert med en omsetning på 100 millioner, men landet på rundt 90 millioner. Vi sier oss fornøyde med det. Resultatet ble 15 millioner kroner, mot 4,7 i 2015, sier Vindenes.

2015-resultatet ble ifølge Vindenes påvirket av valutalån og mye leverandørgjeld i dollar. I tillegg måtte det gjøres avskrivninger på grunn av et tyveri.

Ansetter flere

Vindenes har stor tro på at 2017 blir et bra år for selskapet.

– Vi leverer over hele verden, og er ikke bare prisgitt offshorebransjen. I hver eneste krok hvor det er sjø og kyst, kan vi også være.

I fjor ansatte Sotra Anchor & Chain tre nye medarbeidere. Nå vil de har tre til.

– Stillingsannonser ligger ute. Å kunne rekruttere i disse dager er svært gledelig. Vi tenker ekspansivt. Her er det full rulle, og det satser vi på fremover også, sier han.