– Rederiene gjør det de kan for å overleve i en svært krevende situasjon, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Ut fra rederienes egne vurderinger vil 1200 rederijobber forsvinne i 2016.

– Dette vil skje både på sjø og land, men rederiene har flest ansatte på sjøen, så her vil nok de fleste kuttene skje.

Sturla Henriksen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Sturla Henriksen. Foto: NTB scanpix

– Få lysglimt

Tirsdag la rederiforbundet frem den ferske spørreundersøkelsen om hvordan medlemsrederiene selv tror inneværende år vil utvikle seg. Konjukturrapporten viser at rederiene venter ytterligere nedbemanninger.

– Konjukturrapporten bekrefter et bilde som vi har sett en stund. Det er få lysglimt i det korte perspektivet. Situasjonen er vanskelig og det blir enda tøffere, sier Henriksen.

Ifølge rederiforbundet forsvant totalt 3150 jobber i offshorerederiene i 2015. Med tallene fra offshoreentreprenørene ble tilsammen 7300 permittert eller oppsagt i fjor.

I år er kuttene hos offshorerederiene ventet å runde 4300.

Det gir seg også utslag i antall opplæringsstillinger, som i løpet av året trolig vil bli redusert med 200.

Svakere lønnsomhet i 2016

Seks av ti rederier tror driftsresultatet svekkes i 2016, og for bedriftene blir det et stramt kapitalmarked.

Et av tre rederier tror det blir vanskelig å skaffe kapital.

– Nå er det likviditeten som er den kritiske faktoren. Rederienes største utfordring blir å betjene lån og betale gjeld til banker og obligansjonseiere, og det er forhandlinger om avdragsfrihet og skyving av avdrag.

Henriksen mener vi nok vil se strukturelle endringer.

– Vi må være forberedt på at det er rederier ikke klarer forpliktelsene sine. Det kan medføre endringer på bedriftssiden og på eiersiden, enten ved at rederier går sammen eller slår seg konkurs, sier Henriksen, som samtidig tror bankene har høy terskel for å gå inn på eiersiden.

Flere fartøy i opplag

Mange rederier har kontrakter som løper ut. Aktivitetssvikten merkes godt på flåteutnyttelsen til medlemmene.

Basert på rederienes egne prognoser vil ytterligere 10 offshorefartøy legges permanent til kai innen juli, før det stabiliseres.

Bransjen venter imidlertid en betydelig økning i antall rigger i opplag, fra 16 i dag til 23 i løpet av året.