Controller Marit Uksnøy, QHSE-sjef Sindre R. Stuen, mannskapssjef Kurt Roald, og daglig leder og aksjonær Øystein Uksnøy. Foto: Kristin Vidhammer

Prøver alt for å komme ut av krisen

– De siste to månedene har vi jobbet med 42 anbud i elleve forskjellige segment innen offshore, noe som beskriver kompleksiteten, sier rederisjefen i Uksnøy & Co.

Uksnøy & Co jakter oppdrag og samarbeidspartnere for å finne nye muligheter for selskapet.

Rederiet hadde det første norskbygde supply-fartøyet i Norge, Rig Pilot, i 1972.

I dag har de en flåte på fire skip; Geo Barents, Rig Andromeda, Tanux I og Tanux III, og der alle skipene nå ligger i opplag. De har nylig solgt Tanux II.

–  Vi hadde bra drift fram til sommeren i fjor. Men hele 2016 var krevende og alle fartøyene har vært i bøyene siden september, sier daglig leder og medaksjonær, Øystein Uksnøy til Nett.no.

DSC_0019

Øystein Uksnøy sier at mulighetene er der både for små og store aktører. Foto: Kristin Vidhammer

Ifølge Uksnøy, har både 2015 og 2016 vært dårlige år for rederiet.

– 2017 blir i alle fall like vanskelig som 2016.  Vi er avhengig av å finne oppdrag i et vanskelig marked. I de siste to månedene har vi jobbet med 42 anbud i elleve forskjellige segment innen offshore, noe som beskriver kompleksiteten, sier han.

De har planer om et prosjekt og bygging av en båt utviklet i tett samarbeid med Brødrene Aa i Hyen.

– Long John er en CTV som er tiltenkt benyttet for frakt av personell og gods innen offshore vind. Prosjektet er ikke igangsatt, men dette er planer som vi fortsatt ønsker å fokusere på framover.

Ønsker samarbeid 

Som små mener de at de er tilpasningsdyktige og raskt kan snu seg.

– Vi ønsker samarbeidspartnere som trenger kompetansen vår. Eksempelvis ser vi nå inn mot oppdrett, hvor vi ønsker å ta med oss driftskompetanse av større arbeidsbåter. Vi har ikke ambisjon om å bli en tjenestetilbyder innen oppdrett, men ønsker å samarbeide med aktører som allerede er etablert. Dette er en form for delingsøkonomi –  å finne partnere, finne gode løsninger og dele kapasitet.

Foruten å bruke tid på anbudsprosesser, oppgraderer de nå kvalitetssystemet og forbedrer dokumentasjonen for å skaffe seg nødvendige ISO-sertifiseringer.

– Tradisjonelt har vi vært underleverandører, blant annet til seismikkaktøren CGG. Dermed har det vært en kontraktør mellom oss og oljeselskapene. Men nå har vi tid til å se på sertifisering og å kvalifisere oss til å gå et steg opp i verdikjeden.

Finne nye muligheter

– Framtida må vi konstruere selv og markedsmessig er vi inne i en depressiv periode nå. Men mulighetene er der både for små og store aktører, og det hjelper ikke alltid å være størst. Man må huske på at “depresjon er manglende evne til å konstruere ei framtid”, og dette er noe vi ønsker å unngå.

De jobber med utleie og vurderer salg av flere skip.

– Det er viktig å få redusert gjeld og selge tonnasje vi nå ikke trenger selv. Tradisjonelt skal jo alle eie, men vi har vurdert å endre driftsmodellen og i stedet leie skip. Det gjør oss mindre sårbare mot svingninger. Vi har blant annet et innleid vaktfartøy som benyttes i en offshore vindpark i UK. Vi tror også at forretningsmodeller vil endre seg og der man i større grad tenker salg av tjenester framover, sier Uksnøy.

Les hele saken på Nett.no