Petrojarl Varg skal etter planen forlate feltet 1. august 2016, viser dokumenter Offshore.no har fått tilgang til.

Feltet inneholder fortsatt rundt 8,5 millioner fat olje, og Varg har, ifølge Oljedirektoratet, kapasitet til å produsere helt fram til 2021, men det forutsetter boring av nye produksjonsbrønner. 

Ifølge operatøren har dog feltet gått med tap siden august i fjor og videre investeringer er ikke vurdert lønnsomme.

Kontrakten med Teekay for leie av flyteren Petrojarl Varg ble sagt opp 19. november i fjor. Dette til tross for at kontrakten ble forlenget, fram til 2019, så sent som i august samme år.