-Vi hadde nettopp halvveis-feiring, og jeg kan nesten ikke tro det. Har aldri vært så langt fra land.

Det skriver Kari Dahl, kaptein på Kon-Tiki2-ekspedisjonen, fra en balsaflåte midt ute på havet, i en epost til Maritime.no.

Ekspedisjonens to balsaflåter Rahiti Tane og Tupac Yupanqui er bygget etter modell av pre-Inka tradisjoner, tilsvarende Heyerdahls Kon-Tiki-flåte, og befinner seg i øyeblikket i det sørøstlige Stillehavet.

– Sent ankommende balsastokker skapte et tidspress for avreisen. Men med et dyktig team på rundt 30 frivillige håndverkere og flåteseilere, mange med bakgrunn i miljøet rundt Fosen Folkehøgskole, klarte vi å sjøsette flåtene etter en byggeperiode på knappe 5 uker.

Med ti tonn last, proviant for 100 døgn og fem tonn med drikkevann dro “lasteskipene” i sakte fart ut ifra det sør-amerikanske landet for knappe tre uker siden.

Fakta

Kon Tiki II-ekspedisjonen

  • Skal seile to balsaflåter fra Peru til Rapa Nui (Påskeøya) – og tilbake. Distansen til Påskeøya på rundt 5000 kilometer tar ca 6 uker.
  • Ekspedisjonsleder og initiativtaker er Torgeir Higraff, som i 2006 seilte Tangaroa-ekspedisjonen fra Peru til Fransk Polynesia.
  • For å bygge flåtene er det hogd 44 balsatrær i Ecuador med hjelp av eksperter på tresorten. Stokkene er knyttet sammen til to flåter, som har fått mast, seil og ror. Løvtreplanker kan styre flåtene ved å endre posisjon og dybde i vannet.
  • Ekspedisjonen er utstyrt med satelittkommunikasjon og vil oppdatere jevnlig i sosiale medier. Skal også utføre tester og registereringer på vannkvalitet og marint mangfold.
  • Ekspedisjonen kan følges på kontiki2.com

Målet for de 44 balsatrærne, som nå er blitt til to flåter, er Peru -Påskeøya og tilbake igjen. Nå er ekspedisjonen halvveis på den første distansen.

Overraskende presist

– Å seile med balsaflåtenes guarabord er overraskende presist og enkelt – når man bare knekker koden. Å seile uten ror er en ny opplevelse som krever mer av seileren, skriver Dahl, som har ansvaret på Rahiti Tane.

Dahl er kaptein om bord, og seiler ellers som styrmann i redningsselskapet. Hun forteller at på Kon-Tiki-flåten drar mannskapet nytte og lærdom av hverandre.

– I seilingen har våre læremestre spesielt vært Gunvor Storaas som er seiling- og friluftslivlærer på folkehøgskolen, båtbygger og seiler Ola Borgfjord og Signe Meling som tidligere har vært styrmann på supplyskip og vikingskipet Draken Harald Hårfagre.

Dagens teknologi

Ifølge Dahl har de to flåtene forskjellige egenskaper og personligheter, noe mannskapet merker godt når de seiler side om side mot Påskeøya.

– De må både seiles og styres litt ulikt, da de oppfører seg forskjellig i vannet.

Selv om flåtene er kopier av Heyerdahl-flåten, har ettertidens ekstra innsikt i hvordan slike flåter egentlig ble styrt, gitt noen justeringer.

Kommunikasjonsutstyret er også av et annet format. Mannskapet oppdaterer både blogger og i sosiale medier underveis med satelittkommunikasjon.