Det er Salt Aquaservice som har slått Optiship på Bømlo konkurs. Men de to selskapene har ulike versjoner av hva som har skjedd.

– De har prøvd å kvitte seg med en konkurrent. Vi har samarbeidet om et fartøy som de vil drive videre uten oss, sier daglig leder Arvid Johan Scheen i Optiship.

– Men skylder dere Salt Aquaservice penger?

– Det er en tvist mellom oss om hvem som skylder hvem penger, sier Scheen.

Fakta

Optiship A/S

  • Etablert i mai 2011 da selskapet kjøpte sitt første fartøy, en ferge som ble bygget om til et servicefartøy til havbruksnæringen.
  • Etter hvert ble det utvidet til tre fartøy da Optiship kjøpte 2 arbeidsbåter fra kystverket, som ble Optiship Mariell og Optiship Aurora.
  • Selskapet er eid av gründerne Arvid Johan Scheen og Linda Bukkøy.
  • Har 23 ansatte og tre fartøy i drift.

– Uheldig

optiship-FBStriden står om fartøyet «Mariner». Skipet brukes til behandling mot lakselus.

Ifølge daglig leder Lars Eidesvik i Salt Aquaservice, som også holder til på Bømlo, har Optiship ikke betalt leie for skipet siden en leieavtale ble inngått i 2015. Han vil ikke si hvor stort det utestående beløpet er.

– Det er stort i forhold til deres omsetning, sier han.

– Optiship sier det her er snakk om å kvitte seg med en konkurrent, stemmer det?

– Nei. Vi inngikk et samarbeid der han skulle leie båten, jeg hadde ikke planer om å drive den. Men så har vi ikke fått leie for båten.

– Hva synes du om å gå til det skrittet det er å begjære dem konkurs?

– Det er veldig uheldig.

– Var det ingen annen utvei?

– Ikke som jeg så det.

Håper på løsning

Arvid Johan Scheen startet Optiship i 2011. Tanken var å drive egen servicebåt for oppdrettsnæringen. Siden gikk han fra å ha en ferge, til å ha fire båter og 26 ansatte. I 2015 var omsetningen 20,8 millioner og resultat før skatt 525.000 kroner.

Scheen jobber nå for å sikre videre drift.

– Vi jobber intenst med å finne løsninger som ivaretar kunder og mannskap. Jeg skal i et møte nå, og regner med å komme frem til en løsning der. Vi skal ivareta arbeidsplassene og kundene våre, sier han.

23 ansatte

Konkursen ble åpnet i går, og advokat Øyvind Gaute Berg er bostyrer. Han sier det foreløpig er uklart om Optiship vil anke kjennelsen.

– Det blir trolig klart i løpet av dagen. Det blir jobbet med løsninger, sier han.

Selskapet har 23 ansatte og tre båter i drift. Beløpet som er innmeldt fra Salt Aquaservice er på fire millioner kroner, ifølge Berg.

Om tvisten mellom partene sier bostyreren dette:

– Det går frem av kjennelsen at det er et motkrav, men dette har ikke vært avgjørende for retten når det gjelder beslutning om konkurs. Det må inngå i vurderingen når det gjelder en eventuell anke.