Stig Remøy, direktør i Olympic Holding. Foto: Kjetil Haanes

Olympic-ansatte går frivillig ned i lønn

Drøye 60 prosent sa ja til å gå 6 prosent ned i lønn. – Denne løsningen er med å sikre arbeidsplasser. Nå ser vi et lys i tunnelen, sier Olympic-reder Stig Remøy.

De ansatte i offshorerederiet Olympic i Herøy har gått med på en frivillig ordning med midlertidig lønnsreduksjon.

– Ledelsen vil også gå ned i lønn, sier rederiets adminstrerende direktør Stig Remøy.

– Viktig tiltak

Avtalen er godkjent sentralt i forbundene, og har vært på uravstemning blant medlemmene.

– Jeg vil ikke stadfeste noen konkrete tall, men avtalen innebærer også litt mindre arbeidstid for de ansatte, sier Remøy.

Den er inngått mellom Olympic, Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF), Norsk Sjømannsforbund (NSF) og Det Norske Maskinistforbund (DNMF). Lønnsreduksjonen gjelder fra og med i dag.

– Det har vært vist en fantastisk samarbeidsvilje og et godt samarbeid mellom alle parter. Vi verdsetter innsatsen til de ansatte umåtelig høyt, sier Remøy.

Drøye 60 prosent sa ja

Selv om avtalen fikk flertall, var det ikke med veldig betryggende margin. Særavtalen fikk drøye 60 prosent oppslutning blant de ansatte i de tre forbundene.
– Jeg tror alle sammen skjønner alvoret i situasjonen, og flesteparten av medlemmene i alle forbundene er interesserte i å bidra i en vanskelig periode, sier Ingvald Lund.
Han er tillitsvalgt for de organiserte i Norsk Sjømannsforbund hos Olympic, og har vært i tett kontakt med ledelsen de siste månedene.
– De har håndtert det ryddig, sier Lund.

Seks prosent ned i lønn

Avtalen er svært lik den som de Havila-ansatte stemte mot for 10 dager siden.
I grove trekk er det snakk om en lønnsreduksjon på seks prosent, og en reduksjon i arbeidstid mens de ansatte er om bord på opptil syv timer per uke.
De Havila-ansatte i Sjømannsforbundet reagerte på at det er vanskelig å ta fri på båtene som går på kontrakt, da de stort sett er i kontinuerlig operasjon.
– Det er noen utfordringer knyttet til hvordan vi skal gjøre dette i praksis hos oss også. Her må vi bare prøve oss frem, sier Lund.

På forhånd var det avtalt at det var det samlede stemmetallet som skulle avgjøre. Derfor ble det avtale selv om flertallet av medlemmene i Norsk Sjømannsforbund stemte nei.

– Det var en vanskeleg sak for oss, sier Line Heimstad i Norsk Sjømannsforbund til Nett.no.

Skip i opplag

I høst varslet rederiet om bortimot 60 permitterte da Olympic måtte legge tre skip i opplag.

– Med litt justeringer og endringer i flåten, klarte vi å presse ned tallet til rundt 20 permitterte i dag, sier Remøy.

Avtalen som nå er inngått, skal gjøre at Olympic står bedre rustet for å komme seg gjennom utfordringene den lave oljeprisen gir.

Tøft i år

Også tidligere har mannskapet bidratt for å få ned kostnadene i selskapet, gjennom reduksjon i tillegg for 2015 og forlengede turnusperioder i 2016.

– Vi er glade for at vi har greid å holde de fleste i arbeid. Olympic sin overordnede strategi er å holde på mest mulig mannskap og kompetanse gjennom denne krisen. Vi er optimister og tror at den negative trenden vil snu. Vi ser likevel at inneværende år kommer til å bli tøft, sier Remøy i en pressemelding.

I Havila stemte de ansatte i forrige uke over forslag om lønnsreduksjon, men her ble svaret nei.

I fjor endret Eidesvik turnusen for å hindre flere oppsigelser. Det samme har Rem Offshore gjort.

Over 100 offshoreskip ligger i opplag, ifølge Opplagsregisteret til Maritime.no.