Mandag la Rederiforbundet frem den årlige konjukturrapporten.

Her går det frem at markedene endret seg dramatisk for norske rederier fra 2015 til 2016, med et kraftig fall i omsetning på hele 16 prosent, til 234 milliarder kroner.

Omsetningen ble med dette mye svakere enn rederiene så for seg ved inngangen av 2016, da de forventet en nedgang på 3 prosent.

– Selskapene gjør nå hva de kan for å overleve. Mange har fokus på refinansiering. Noen ser nå på nye områder og markeder, og andre selger eldre skip for å være rustet for når markedet er i balanse igjen. Vi ser også konsolidering og endringer i både eierstrukturer og selskapsstrukturer, sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund.

Ifølge Rederiforbundets konjunkturrapport for 2017 er rederiene langt mer pessimistiske i år, og forventer en ytterligere reduksjon i omsetning i inneværende år på 10 prosent.

Forventer halvering av inntektene

Inntektene blant offshore service-rederiene er estimert til å ha falt med hele 21 prosent i 2016.

Videre viser prognosene at rederiene forventer et ytterligere inntektsfall på 11 prosent i 2017.

Riggselskapene hadde et fall i omsetning på 28 prosent i 2016, og selskapene forventer et ytterligere fall på hele 43 prosent i 2017.

Dersom disse forventningene slår til, har riggselskapene mer enn halvert omsetningen sin på to år.

Short sea- og deep sea-rederiene har på sin side til sammen inntekter på over 117 milliarder kroner i 2016.

Disse to segmentene har nå, for første gang siden 2008, en større omsetning enn offshoresegmentene, fremgår det av konjukturrapporten.

Større inntekter fra utlandet

Norge, inklusive norsk sokkel, er i dag totalt sett det viktigste enkeltmarkedet for norske rederier. Like fullt er de utenlandske markedene samlet sett viktigere for norske rederier.

– Av rederienes inntekter forventes syv av ti kroner å komme fra utenlandsmarkedet i 2017. Derfor ser vi med bekymring på utviklingen av de proteksjonistiske strømningene i verden. Noe som også har fått fotfeste i Norge, sier Henriksen i en pressemelding.

Konjunkturundersøkelsen viser at det i 2016 ble permittert eller oppsagt 8300 ansatte i rederiene, mot 7300 i 2015 (les egen sak her).

– Lokalmiljø, eiere, sjøfolk og leverandører langs hele kysten kjenner nå på en utrygghet for fremtiden. Historien om havet er en fortelling om opp- og nedturer, men det er viktig at vi ikke mister kjernekompetanse og at vi bygger videre på det vi er verdensledende på i dag, sier Henriksen.

Det er store forskjeller mellom segmentene i rederienes forventninger til 2017; offshore service-rederiene og offshore entreprenører er gjennomgående mer pessimistiske sammenlignet med short sea- og deep sea-rederiene.

Rederienes kapitaltilgang har blitt gradvis svekket siden oljeprisfallet i 2014. Fem av ti rederier vurderer tilgangen på kapital som stram eller meget stram i dagens marked. Det er omtrent på linje med 2016. Det er imidlertid en litt større andel rederier som i år opplever at kapitaltilgangen er god.

Les flere hovedpunkter fra rapporten her