Det bergenske kjemikalietankrederiet Odfjell rapporterer et netto årsresultat på 100 millioner dollar for 2016. Det er en kraftig forbedring sammenlignet med underskuddet i 2015 på 36 millioner dollar.

Driftsresultatet (EBITDA) økte fra 190 millioner dollar i 2015 til 238 millioner dollar i fjor.

Fakta
  • Kjemikalietankrederi med hovedkontor i Bergen
  • Leverandør av sjøtransport og lagring av kjemikalier og annen flytende spesiallast.
  • Odfjell har en flåte på rundt 76 skip som opereres både globalt og regionalt, og er verdens største sammen med rederiet Stolt-Nielsen i sitt segment.
  • Tankterminal-divisjonen omfatter 11 tankterminaler og er tilknyttet et nettverk av ytterligere 14 tankterminaler
  • Konsernet har ca. 3 000 ansatte

Sterk start

Rederiet startet 2016 med sitt første lønnsomme kvartal siden 2013. Lavere markedsaktivitet har gitt svakere svakere kvartalstall gjennom året.

Fjerde kvartal 2016 endte med et driftsresultat på 48 millioner dollar. Årets svakeste, men en økning sammenlignet med samme periode året før fra45 millioner dollar.

– Våre markeder er for tiden utfordrende, men vi fortsetter å styrke vår finansielle og operasjonelle posisjon. Basert på denne positive utviklingen
lanserer vi nå vår nye strategi, «Odfjell-kompasset», som skal lede selskapet inn i fremtiden, sier Odfjells administrerende direktør Kristian Mørch i en pressemelding.

Bruker penger på skip

Bruttoinntektene i 2016 på 967 millioner dollar er en nedgang fra 2015-inntektene på 1,07 milliard dollar.

Nedbemanning, utflytting av funksjoner, salg av fartøy de ikke tjente penger på og redusering av flåtens bunkerskostnader, har likevel gitt resultat. Til sammen har Odfjell spart over 100 millioner dollar året på over 400 små og store ulike tiltak.

Fnansdirektør Terje Iversen uttalte til Sysla i høst at fokuset fremover blir å tjene penger, og rederiet mener flåtefornyelse er et riktig skritt.

I november kom nyheten at Odfjell bruker to milliarder på fire svære kjemikalietankere som skal bygges på kinesiske verft.

Presset i spot

Rederiet har en blanding av spotfrakt og kontraktsdekning på last. Alle skipene i flåten brukes etter hvilke som er mest egnet for lasten.

– Markedet forventes å være relativt balansert fremover, men på kort sikt forventer vi at spotratene fortsetter å være presset også i 2017. Odfjell forventer at fraktresultatene i første kvartal 2017 vil være tilsvarende som i fjerde kvartal 2016, eller marginalt bedre, og at resultatene for terminalene bedres i 2017 på grunn av økt inntjening fra terminalen i Rotterdam, heter det i resultatrapporten.