– Det er helt eventyrlig at Havila tar inn flere kadetter. Nå kan åtte stykker til bli ferdig med utdannelsen og få sertifikatene på plass før april, sier kadettkoordinator Tor Egil Fjelde.

Det mener Fjelde er godt nytt, selv om mange har pekt på at kadetter ikke får jobb etter fullført fartstid.

– Jeg vil i stedet understreke at rederiene hjelper ungdommene med å få papirene i hånden, så de i det minste kan krige om de jobbene som er der ute.

Ny kontrakt ga utslag

I januar kom meldingen at Møre-rederiet tar permitterte sjøfolk inn igjen når Havila Subsea ble sendes ut til en ny tre års-avtale med Reach Subsea. Denne uken sikret beredskapsfartøyet Havila Troll seg syv nye Statoil-år.

– Det var kontrakten til Havila Subsea som trigget til at vi kan ta inn flere kadetter, sier Havila-sjef Njål Sævik.

Til tross for opplag, kostnadskutt og nedbemanning mener Sævik det er viktig å satse på kompetansebygging. Når de nye ungdommene er på plass har rederiet til sammen 13 kadetter og 13 lærlinger i både maskin og på dekk.

– Vi har hele tiden forsøkt å skjerme opplæringsstillingene, og beholde lærlinger og kadetter i nedgangstidene. Nå er det gledelig at vi også kan tilby noen flere plass. Det er også resten av mannskapet positiv til.

Tærer på køen

Totalt på landsbasis har 525 fått plass dette kadettåret. Fra begynnelsen av desember er hundre nyutdannede luket ut av køen. For bare to måneder siden hadde kun 443 studenter fått kadettplass. 

– Det er to mer enn rekorden i 2014. Nå står 80 igjen i kø. Vi arvet 90 fra året før, ellers hadde vi vært i null, sier kadettkoordinator Fjelde.

Han forteller at flere rederier vil bidra til at ungdommene kan bli ferdig med utdannelsen sin, før nye kommer ut og trenger fartstid.

– Jeg opplever spesielt at ferge- og offshorerederier gjør en skikkelig kompetansedugnad for å hjelpe kadettene i mål. Hadde også flere av de tradisjonelle rederiene tatt et par stykker hver, hadde køen snart vært nullet ut.

Hvert år kommer det rundt 500 ut som trenger kadettplass. Selv om det er noe frafall gjennom studieløpet, ønsker Fjelde at inntaket begrenses på skolene.

Vil ha staten på banen

Fjelde ønsker også at flere kan få kadettplass i statlige rederier.

– Det burde være føringer på at lærlinger og kadetter inluderes i statlige anbud, og at fartøy som staten eier selv skal gi fartstid og opplæring til flere nyutdannede.

Imens frir han til de private rederiene:

– Har du en ledig køye, så gi kadetten en plass!