– Norges økonomiske og kommersielle tilstedeværelse i Singapore er betydelig. 80 prosent av nærmere 250 norske selskaper med kontorer i Singapore er innen maritim og offshore industri, sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund.

Erklæringen ble signert mandag denne uken, samtidig som Singapores president, Tony Kan Keng Yam, besøkte Norge. Både Norge og Singapore har sterke maritime næringer og et omfattende næringslivssamarbeid, særlig innenfor maritim sektor.

Nærmere vekstmarkeder

Formålet med avtalen er å styrke samarbeidet med Singapore innenfor maritim teknologi og industri. Singapore har den største konsentrasjonen av norske næringsinteresser i Asia.

– Vårt næringsliv vil med dette komme nærmere asiatiske vekstmarkeder, og noen av verdens ledende verfts- og teknologimiljøer. Her møter de også den globale konkurransen, sier statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet.

Nyter godt av Singapore-samarbeid

Singapore er et av landene med flest norske selskaper utenfor Norge, blant disse DNV GL, Kongsberg Maritime og Wilhelmsen.

For Wilhelmsen har landet med sin strategiske plassering vært et naturlig utgangspunkt for hel- og deleide selskap i Wilhelmsen-gruppen.

– I tillegg til å håndtere havneanløp for en betydelige andel av verdens handelsflåte, er Singapore en naturlig havn for lasting og lossing av tung, rullende last. Vi har nytt godt av gode relasjoner med kunder, og ikke minst løpende og god kontakt med politiske og maritime myndigheter i tiår, sier Benedicte Teigen Gude, kommunikasjonsansvarlig i Wilhelmsen Holding.

– Må se mulighet

Avtalen uttrykker en felles ambisjon om å videreføre samarbeidet rundt bærekraftig skipsfart, men i tillegg å anvende den maritime kompetansen inn i nye havindustrier.

– Skipsfarten er en internasjonal næring, og både Norge og Singapore har en sterk maritim klynge med fokus på kvalitet, innovasjon og teknologi. Det maritime partnerskapet er et viktig steg for å utvikle dette videre, sier Sturla Henriksen.

Henriksen mener Norge også må se på mulighetene som ligger foran oss i havrommet, til tross for krevende tider i den maritime næringen.

– Der kan Norge og Singapore samarbeide for å finne nye løsninger for en bærekraftig utvikling.

Singapore er et av landene med flest norske selskaper utenfor Norge. Blant disse er Wilhelmsen, Kongsberg Maritime og DNV GL

Tirsdag ble ti samarbeidsavtaler mellom norske og singaporske utdanningsinstitusjoner og næringsaktører innen innovasjon og teknologi signert.

Både Kong Harald og Singapores president var til stede under signeringen. Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet er dette første gang det gjennomføres statsbesøk fra Singapore til Norge.

Flere i bedriften som leser Sysla? Alle som leser mer enn et par saker i uken, vil snart måtte betale for tilgang til innholdet vårt. Hvis du ønsker et gunstig tilbud på bedriftsabonnement på Sysla, så send oss en epost.