Hverken Statoil eller COSL ville kommentere dette fredag, men søndag sendte begge parter ut pressemelding hvor det tydelig går frem at det brygger opp til bråk, skriver Offshore.no.

Går til retten om nødvendig
– Vilkårene for terminering i kontrakten vi har med COSL Offshore Management AS er etter vår mening oppfylt, og derfor velger vi å benytte oss av den kontraktsfestede muligheten til å terminere kontrakten, sier Geir Tungesvik, direktør for Boring og brønn i Statoil.

– Vi er sterkt uenig i avgjørelsen til Statoil og vil aktivt starte kommunikasjon med Statoil for å løse uenighetene. Rettslige skritt vil bli tatt for å beskytte våre interesser, om nødvendig.

Det skriver COSLs morselskap om saken.

Dermed ligger det i kortene av siste om ord denne termineringen ikke er sagt.

Får ikke noen penger
COSL opplyser at termineringen av COSLInnovator skjer med det samme og at det gis null rate.

Det betyr at riggselskapet går glipp av dagrater i 4 år og 8 måneder. I rene kroner utgjør dette omlag 4,8 milliarder kroner, med utgangspunkt i riggens avtalte dagrate.

COSLPromoter blir bare suspendert, men også denne vil få 0-rate. Hvor lenge dette pågår, er ikke kjent. Riggen har over 5 år igjen av sin kontrakt.

Pågår suspensjonen over tid vil dermed kravet fra COSL fort passere 5 milliarder kroner.

Ukjente konsekvenser for selskapet i Norge
Sist gang Statoil suspenderte en COSL-rigg, endte det først med landtidsparkering av COSLPioneer – etterfulgt av terminering av kontrakten og 229 personer måtte slutte i riggselskapet.

Konsekvensene av fredagens dystre melding er ikke kjent for COSL i Norge og riggselskapets sjef Jørgen Arnesen viser til pressemeldingen fra hovedkvarteret.