Bedriften har utviklet flere roboter som håndterer utstyr på boredekk. Totalt fire ulike roboter står nå klare i verkstedshallen i Sandnes i Rogaland, og utgjør dermed et komplett rørhåndteringssystem. Selve boredekksroboten er et nytt produkt i verdensmarkedet, og etter å ha blitt testet ut både i verkstedet og på Ullrigg, skal den nå ut på sin første jobb offshore.

Gjennom partnerskap med bore- og riggkontraktøren Odfjell Drilling, skal RDS gjennomføre en pilot av roboten på den halvt nedsenkbare flyteriggen Deepsea Atlantic som er på kontrakt med Statoil på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

Imponert oljeminister
Torsdag ble det kjent at Forskningsrådet gjennom DEMO 2000 gir 125 millioner kroner til utvikling av ny petroleumsteknologi. Dette er en del av regjeringens tiltakspakke for å sikre kompetanse og sysselsetting i næringen.

Robotic Drilling Systems sikret seg 20 millioner av potten, i samarbeid med hovedsøker IRIS. Dette prosjektet medfører at testriggen Ullrigg oppgraderes med alle RDS sine roboter. Disse skal kombineres med flere andre teknologier, også nedihulls-automasjon, til et helautomatisert boreanlegg.

Tord-Lien

Olje- og energiminister Tord Lien (i midten) besøkte nylig Robot Drilling Systems (RDS). Til venstre administrerende direktør i RDS, Arild Austigard. Gründer Lars Raunholt til høyre.

I denne forbindelse var olje- og energiminister Tord Lien på besøk hos bedriften som nå har utviklet et helautomatisert boredekk.

– Prosjektet er med på å legge til rette for arbeidsplasser i fremtiden. Det vil også kunne få ned borekostnadene som i dag er store for oljeselskapene. Jeg synes det de har fått til her er utrolig spennende, og jeg gleder meg til å følge prosjektet videre.Her ser vi resultatene av satsingen på forskning og utvikling av ny teknologi som regjeringen bidrar med, sier Lien til Maritime.no.

– Det er gledelig at over halvparten av tildelingene går til selskaper i vestlandsfylkene Agder, Hordaland og Rogaland, som særlig har fått merke oljeprisnedgangen, sier ministeren.

Fakta

DEMO 2000

  • Et teknologiprogram som har som formål å kvalifisere norsk teknologi primært til bruk på norsk sokkel og som kan bidra til økt teknologieksport fra Norge.
  • Midlene kommer i helhet fra Olje- og energidepartementet.
  • Bevilgninger fra DEMO2000 skal kvalifisere/pilotere ny teknologi som vil bidra til å redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre ytelsene på norsk sokkel.
  • Skal bidra til å forsterke næringslivets egen satsning på å utvikle ny teknologi og gå til prosjekter med høy samfunnsøkonomisk nytte.
  • Prosjekter som kan komme raskt i gang og som bidrar til å sikre kompetansen og sysselsetting i leverandørindustrien, har blitt tatt særlig hensyn til under denne tildelingen.

 

Testes ut neste år
Selve boredekksroboten skal ut på boredekk i Nordsjøen tidlig i 2017. Den installeres mens riggen er i arbeid offshore.

– Ved hjelp av roboten, vil selskapene kunne spare flere riggdøgn i snitt per år. Alle robotene samlet, vil kunne spare opp mot 40 riggdøgn per år. En så stor besparelse i kostnader, er en gevinst i seg selv. De ulike robotene samhandler, overtar de manuelle operasjonene, og gjør ikke feil. Dermed kan folk flyttes vekk fra boredekk, og ut fra den farlige sonen, sier administrerende direktør i RDS, Arild Austigard.

Bedriften har fått støtte fra DEMO 2000 helt fra starten av utviklingen av roboten. Så langt er over 300 millioner brukt på å utvikle det helautomatiske boredekket hvor alle manuelle operasjoner er erstattet av roboter.

Skal bli mer effektive og sikre
De fire robotene til RDS skal erstatte alle manuelle og fjernstyrte operasjoner som utføres på boredekket i dag, det vil si både maskiner og menneskelige operasjoner.

– Riggene kan bli enda mer effektive og sikre. Robotic Drilling Systems viser oss her et potensiale som kan fjerne manuelle operasjoner, gjøre dem sikrere, og vi kan få ned borekostnadene. I fremtiden vil vi da kunne bygge mindre rigger, og norsk sokkel kan bli mer konkurransedyktig. Automatisering og digitalisering er viktig, sier Per Lund, leder for innovasjon i Odfjell Drilling.

RDS sine samarbeidspartnere i Sverdrup-piloten er Eni, Statoil, Odfjell Drilling, og Forskningsrådet.

Halv milliard fra industrien
Forskningsrådets midler skal dekke en fjerdedel av kostnadene. Når DEMO 2000-programmet deler ut 125 millioner, vil det utløse ytterligere en halv milliard til ny teknologi fra industrien selv.