Fremtiden til problem-plattformen på Njord-feltet er nå i støpeskjeen.

Statoil må bestemme seg for å bygge ny eller reparere den og for hvor de eventuelt skal gjøre dette.

Nærmer seg nedstengning

Problemene på Njord ble oppdaget i 2012, men tross oppgraderinger i 2013 og 2014 kunne ikke boreanlegget brukes, fordi plattformen ikke ville tåle dette.

Nå nærmer det seg en ny nedstengning av feltet, samt tauing til land for arbeider.

Inntil ett år

Pressetalsmann Morten Eek i Statoil opplyser at hovedplanen fortsatt er å reparere den eksisterende plattformen, men konseptvalg for Njord Future-prosjektet skjer i løpet av våren.

– Innen en tar endelig avgjørelse her vil prosjektet ha tilstrekkelig kvalitet på de tekniske vurderinger som det nå jobbes med i forhold til oppgradering av Njord A-plattformen, sier han.

Offshore.no kjenner til at Statoil nå har startet undersøkelser for å sjekke kapasitet og fasiliteter ved verftene for et landligge på inntil et år. Det samsvarer med hovedplanen; reparasjon.

– Hvis det blir beslutningen, er planen er å forsterke skroget ved på montere to ekstra pongtonger sånn at plattformen da blir utstyrt med et ringpongtong-system. Videre blir det aktuelt å montere ekstra oppdriftstanker på søylene og å gjøre oppgraderinger av prosess- og hjelpesystemene om bord, sier Eek.

Følger for Njord B

Når Statoil og partnerene på Njord har bestemt seg for hva de skal gjøre, er det med lang horisont. Avgjørelsen får også følger for Njord B.

– På selve plattformen er planen gitt en slik løsning oppgradering som gjør at vi kan drive med boreaktivitet og bore nye produksjonsbrønner på feltet i flere år framover. De vil sikre feltet en effektiv og økonomisk god ressursutnyttelse ved å ha på plass en kombinert bore – og produksjonsplattform. Hva som skjer i forhold til lagerskipet Njord B er det for tidlig å si noe om, det må følge etter at vi har valgt konsept.

I gang i 2019

Inntauing av Njord A og Njord B vil bli gjennomført i løpet av sommeren, så en kontrakt for landligge vil ikke være mange måneder unna. En rekke verft vil kunne være interessert i en slikt oppdrag. Både Aibel, CCB, Semco og Westcon kan være aktutelle tilbydere, gitt at  de har ledig kapasitet.

– Planen er å gjenoppta produksjonen på Njord i 2019. Dette forutsetter at oppgradering av eksisterende plattform blir valgt som løsning, presiserer Eek.

Njord Future-prosjektet omfatter reutvikling av Njord og Hyme samt utbygging av Snilehorn-funnet og kanskje også andre funn i området.