Den nye fergen til Torghatten Trafikkselskap er sjøsatt på verftet Selah Gulf i Tyrkia. Nå er den klar for å slepes til Norge, for å gjøres ferdig av Fiskerstrand Verft.  

Nyferga skal trafikkere sambandet Tjøtta – Forvik på Helgelandskysten, og settes i drift utpå våren.

Torghatten

Slik skal fergen se ut. Illustrasjon: Multi Maritime

Biodiesel

Fergen er utviklet av Multi Maritime i Førde i samarbeid med Torghatten Trafikkselskap. Det blir den første med biodiesel plug-in hybrid teknologi, og får installert batteripakke og renseanlegg for miljøgasser.

Om bord blir det installert en 500kWh batteripakke, med mulig framtidig utvidelse til 2000kWh for å kunne gå som en hel-elektrisk ferge i framtida.

Ifølge Torghatten skal dette spare miljøet ved at CO2-utslipp reduseres med 60 prosent, samtidig som drivstofforbruket går ned med 20 prosent. Det er også lagt stor vekt på gode sikkerhets- og manøvreringsegenskaper tilpasset bruk på Helgelandskysten.

«Værtett»

Ferga bygges «værtett», med et romslig bildekk med plass til i alt 60 biler. 50 biler på hoveddekk og ytterligere 10 på en hengedekksløsning. Fergen vil også få kapasitet til å frakte 6 fullastede vogntog.