Mens Østensjø Rederi har ventet på riktig kjøper til det snart tyve år gamle forsyningsskipet Edda Frigg, har fartøyet blitt liggende i opplag.

Nå har haugesundsrederiet funnet ny eier til fartøyet.

– Vi er nok ikke helt fornøyd med prisen, men glad for at vi har fått solgt og ikke møter skipet igjen som en konkurrent, sier administrerende direktør Kenneth Walland i Østensjø Rederi.

Fartøyet som Østensjø kvitter seg med, er bygget i 1997 ved Aker Brattvåg. Det har hovedsakelig operert på norsk og britisk sokkel i Nordsjøen.

Prisene faller

– Vi har jobbet med å få solgt skipet i noen måneder. Prisene er lave nå, og vi ser at det bare går en vei. Så vi er fornøyd med det vi har oppnådd. Jeg tror ikke vi kunne klart noe mer.

I oktober gikk skipet av siste kontrakt, og har siden det vært uten jobb. Femti norske sjøfolk ble permittert da fartøyet gikk i opplag. Flere har imidlertid kunnet komme tilbake på jobb på andre kontrakter til flåten.

Edda Frigg skal bygges om når hun overleveres den nye, danske eieren i januar,

– Skipet er solgt helt ut av det tradisjonelle offshoremarkedet uten at jeg har alle detaljene om hvordan det skal benyttes. Den danske kjøperen driver mer innen entreprenørvirksomhet enn innen shipping.

Det var et kriterium for salget at skipet skal ut av offshoremarkedet.

– Vi håper at flere rederier gjør tilsvarende for å redusere overskudd av tonnasje i dette vanskelige markedet.

Solgt taubåt

Østensjø kvitter seg også med taubåten Felix. Terminaltaubåten ble bygget i Canada i 1995 og kjøpt av Østensjø to år etter. Nå skal den over på tyske hender.

Rederiet har også solgt to taubåter før jul, og sitter nå igjen med 10 taubåter og 6 fortøyningsbåter.

Nybyggingsprogram

Østensjø har fortsatt syv nye fartøy igjen for levering. Alle disse bygges til kontrakt.

I Spania er to servicefartøy under bygging ved Astilelros Gondan-verftet. Den ene leveres i desember, og det andre høsten 2018. Begge skal operere for Dong Energy i vindindustrien.

Frem til juli kommer fem nye taubåter.