Etter det Offshore.no kjenner til blir riggen suspendert i tre måneder.

I tillegg skal den på verft for klassing. Riggen vil først ligge inne for demontering av utstyr som skal til overhaling i forbindelse med klassingen.

Deretter vil den ligge på suspensjonsrate i tre måneder. Den siste måneden vil overhalt utstyr bli satt på plass igjen.

Dermed vil den være ute av operasjon totalt fem måneder. Når suspensjonen starter er uklart.

Det er ikke mer enn en måned siden riggen fikk forlenget sin kontrakt med fire måneder, til oktober 2017.

Hvilken betydning suspensjonen får for de ansatte i Saipem, som eier riggen er ikke klart ennå.

– Vi er nå i dialog med arbeidsgiver om både reduksjon i arbeidstid og lønn. Vi prøver å få til en liknende avtale som vi har inngått for dem på Scarabeo 5.

Det sier Robert Jaques de Vries, leder i Industri Energi i Saipem. Han opplyser at ordningen innebærer cirka 12 prosent reduksjon i arbeidstid og cirka 10 prosent i lønn.

Eni Norge, som leier riggen, har ikke svart på våre spørsmål om suspensjonen.