2015 ble året da norsk oljeindustri ble rammet av en nedtur som ble mer alvorlig enn noen forutså da året startet. Fallende oljepris og kostnadskutt har satt en brå stopper for aktiviteten i Norges viktigste næring. Det har også forplantet seg til maritim sektor.

– For størstedelen av næringen går det i nyanser fra grått til helsvart. Utviklingen har vært spesielt dramatisk for offshorevirksomheten. Det merkes godt i næringen, ettersom over 40 prosent av flåten er knyttet til petroleumsaktiviteten i Norge og utlandet, sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund til Sysla.

Analytiker Inger Louise Molvær i Westshore Shipbrokers er blant dem som ble overrasket over hvor betydelig nedturen ble.

– Det har vært det verste året for denne næringen siden krisen på 80-tallet. Svært få spådde hvor langvarig og alvorlig det skulle bli, noe jeg tror kommer av nettopp det at det er så lenge siden vi har opplevd noe lignende. Krisen i oljenæringen ble en rullende snøball som ble større og større, sier Molvær.

Frykter tap av kompetanse

Nedgangen har gjort at mange skip er lagt til kai fordi det ikke lenger er oppdrag til dem. Maritime.no’s opplagsregister viser at 97 skip var lagt i bøyene. Det har igjen ført til at mange sjøfolk er permittert eller opp.

– Rederiene har gjort det de måtte. Men det er svært tøft for en skipseier å legge skip i opplag. Problemet er at det er for få alternativer til aktiviteten som forsvinner fra oljenæringen, sier Molvær.

Tilbud_og_ettersporsel_etter_offshorefartoy

Grafen over viser etterspørsel etter oljeservicefartøy i Nordsjøen i uke 36 i 2014 og 2015.

Hun peker på at det dukker opp noen muligheter innen vindkraft til havs og i oppdrettsnæringen, men at dette på langt nær er nok til å veie opp for kuttene i petroleumsnæringen.

– Faren er at kompetanse forsvinner når skip ligger til kai og folk mister jobbene, sier analytikeren.

Det er også Rederiforbundets Henriksen redd for.

– Vi vet at det fremover blir etterspørsel etter mer maritime tjenester for å utnytte de store mulighetene som ligger både på, i og under havet. Men nå kuttes det kostnader så raskt og omfattende at vi risikerer å miste innovasjonskraft og kompetanse i viktige deler av vårt unike maritime miljø, advarer han.

– Det verste ligger foran oss

– Hvordan ser det ut i andre segmenter dere har medlemmer i?

– Våre medlemmer har 1800 skip over hele verden. Økte spenninger globalt, lavere vekst og en fallende oljepris gir utfordringer for flere segmenter, også innen tradisjonell skipsfart, forklarer Henriksen

Hvordan blir det så i året som ligger foran oss?

Allerede i februar sa Solstad-topp og president i Rederiforbundet, Lars Peder Solstad at 2016 blir enda verre. Sturla Henriksen tror fort Solstad kan få rett i det.

– Mye tyder på at det verste ligger foran oss. Selskapene gjør nå hva de kan for å overleve og de holder fokus på det de kan påvirke, og det er nå først og fremst kostnadssiden. Utfordringen er at bransjen må klare å komme igjennom denne tøffe perioden med tilstrekkelig vekstkraft, kompetanse og innovasjonsevne i behold til å møte fremtiden, sier han.

– Forvent det uventede

Heller ikke analytiker Molvær ser spesielt lyst på utsiktene.

– Jeg tror det blir like ille. Ingen forventer opptur nå, det er rett og slett for få prosjekter som skal i gang. Slik jeg ser det, vil aktiviteten først ta seg opp i 2017, sier Molvær.

Hun kommer likevel med et «men»:

– I denne bransjen har jeg lært meg å forvente det uventede. Plutselig dukker det opp noe som endrer bildet. Det skjedde for eksempel da flytrafikken i Europa ble lammet av askeskyen fra Island for noen år siden. Etterspørselen etter skipstjenester gikk i været, minnes Molvær.