Tirsdag ble det kjent at Stavangerregionen Havn IKS kjøper seg opp i Risavika Havn slik at IKS-et kontrollerer hele selskapet. Eierkommunene tar opp lån og bruker egenkapital for å oppfylle de privates ønske om å selge seg ut av Risavika Havn AS, skriver Aftenbladet.

Fakta

Risavika Havn

  • Driver med utleie av kaiareal og egen terminalvirksomhet
  • Største eiere i dag er det interkommunale selskapet Stavangerregionen Havn og Norsea Group

Ifølge Dagens Næringsliv er kjøpesummen på vel 1,8 milliarder kroner. En sum som først innløses i 2019 når salget skal skje.

– Demokratisk problem

Uten at det brede lag av politikere i eierkommunene Stavanger, Sola, Randaberg og Rennesøy er orientert og har hatt innsyn i prosessen, foretar nå Stavangerregionen Havn IKS et stort oppkjøp.

De private har i lang tid ønsket å selge seg ut og har endelig lykkes med å komme til enighet med de offentlige eierne.

– Oppkjøpet utgjør en formidabel sum og binder opp kapitalen til havna. Vi har lenge etterlyst at havneloven bør endres slik at overskuddet kan gå tilbake til kommunene og brukes til samfunnsnyttige formål. Med denne investeringen vil penger bli ytterligere låst opp. Når du er eneeier øker også risikoen i et tøft marked som havna opererer i, sier Cecilie Bjelland, Ap.

Bjelland er tydelig på at det er et demokratisk problem at en investeringsbeslutning på 1,8 milliarder kroner tas i et styrerom, uten å involvere de folkevalgte organene.

Cecilie Bjelland (t.v.) og Christine Sagen Helgø. Foto: Pål Christensen.

Cecilie Bjelland (t.v.) og Christine Sagen Helgø. Foto: Pål Christensen.

Skjuler kortene

Men Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø, som er styreleder i havneselskapet, er lite lysten på å vise kortene i avtalen som eierkommunene nå har inngått med de private eierne i Risavika Havn AS.

Hun vil ikke utdype detaljene i hvordan oppkjøpet av Risavika Havn AS skal foregå, men bekrefter at det skjer via lån og egenkapital.

– Ja, vi klarer å kjøpe oss opp og overta ved delvis lån og noe egenkapital, men også med inntekter fra havnedrift. Styret har jobbet lenge for å få på plass avtalen og hadde som mål om å kjøpe oss opp på et tidligere tidspunkt, sier Helgø.

Les hele saken på aftenbladet.no (abo.).