Risavika i Tananger. Arkivfoto: Fredrik Refvem

Kommunene kan trekke seg fra havnekjøp til 1,4 milliarder

Stavangerregionen Havn IKS må ta opp rundt 300 millioner kroner i lån for å bli eneeier i Risavika Havn.

Men de kan trekke seg ut av handelen dersom risikoen forverres i løpet av de tre neste årene, skriver Aftenbladet.

Mandag morgen satt havnedirektør Merete Eik, Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø, Per Åge Hauge, John E. Stangeland og Leif E. Brekke rundt bordet til havnedirektøren og smilte fornøyd med den forestående handelen. De to førstnevnte er representanter for det offentlige, mens de tre andre utgjør de private investorene i havna.

Først i 2019 gjennomføres handelen mellom Stavangerregionen Havn IKS og de private eierne i Risavika Havn. Fra venstre: Per Åge Hauge, som har eierandeler i Risavika Havn via Risavika Eiendom, Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø, havnedirektør Merete Eik, John E. Stangeland, daglig leder i Norsea Group og Leif Emil Brekke, daglig leder i Norsea Group Property.

Per Åge Hauge (fra v.), Christine Sagen Helgø, Merete Eik, John E. Stangeland og Leif Emil Brekke. Foto: Anders Minge

Fredag i forrige uke falt de aller siste brikkene på plass som gjør at Stavangerregionen Havn IKS kan kjøpe ut de private eierne i Risavika Havn AS. Da kom endelig avtalen på plass med Hitec Vision-eide Asset Buyout Partners, ABP, om salg av havneeiendommer i Risavika.

Penger til kjøp

Salget dreier seg om seks eiendommer på totalt 108 mål. Eiendommene leies i dag av Skangas, Westco, Asco, Asco MGO, Fergusson og Halliburton. Hitec Vision-selskapet går inn med i underkant av 1 milliard kroner for eiendommene. Salgssummen og fordelingen av denne er med på å sikre de private eierne oppgjør for andelene i Risavika Havn.

– Salget av eiendommene bidrar til at det er mulig for Stavangerreionen Havn IKS å kjøpe ut de private eierne av havna. Uten denne avtalen ville det ikke vært mulig for oss å gå inn på en avtale, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø til Aftenbladet. Hun er også styreleder i Stavangerregionen Havn IKS.

Låner 300 millioner

Fra de offentlige eierne har det hele tiden vært en forutsetning at et oppkjøp ikke rammer kommunekassene til eierne i det interkommunale selskapet. Likevel ligger det an til at Stavangerregionen Havn må ta opp lån på 300 millioner kroner for å gjennomføre handelen i 2019. Ifølge havnedirektør Merete Eik inkluderer denne summen også bygging av nye kaier i havnedistriktet.

– I tillegg har vi et sikkerhetsnett i avtalen. Dersom forholdene endrer seg betydelig fram mot 2019, og vi ikke har finansiering til å gjennomføre avtalen, kan vi trekke oss, sier Merete Eik.

Ap-politiker Cecilie Bjelland har krevd innsyn i oppkjøpet av Risavika Havn. Havnen økte i fjor inntektene.

Les hele artikkelen på Aftenbladet.no.