I juli 2015 tikket kontrakten inn på nytt subseaskip hos Havyard. Fire måneder senere ble nybygget til Marine Platforms utsatt med over et år. Verftet på Leirvik skulle opprinnelig ha levert det 121 meter lange nyutviklede subseafartøyet i andre kvartal 2017.

Nå kanselleres kontrakten, som hadde en verdi på 700 millioner kroner, med bakgrunn i det utfordrende offshoremarkedet internasjonalt. Havyard Ship Technology og Marine Platforms har inngått avtale om kansellering av nybyggingskontrakten.

Avtalen innebærer betaling av en kompensasjon til Havyard.

Planlagt levering var satt til 2. kvartal 2018 og vil derfor ikke ha betydning for likviditet og fortjeneste i Havyard Ship Technology for regnskapsåret 2016.

Kanselleringen vil derimot medføre lavere aktivitet og et mindre marginbortfall i Havyard Design & Solutions for 2016, opplyses det i en børsmelding.