– Vi satte en ny søknadsfrist i høst fordi så få søkte i forrige runde. Nå ligger det inne fire prosjekt, men ingen er innvilget støtte enda, sier Kurt Thomassen i Innovasjon Norge, som administrerer kondemneringsordningen for skip.

Fakta

Kondemneringsordningen

  • Kondemneringstilskudd til skip i nærskipsfart skal bidra til at eldre skip i norske farvann skrapes, og erstattes med ny og bærekraftig kapasitet.
  • Målgruppen er primært rederier med norskregistrerte skip som har hatt vesentlig virksomhet i norske farvann det siste året. Søkere må være registrert i norsk foretaksregister.
  • Det er omtrent 1000 fartøy i nærskipsflåten i dag. Av disse inngår 500 i frakteflåten, 350 er ferger, mens 160 er andre skip.
  • Nærskipsflåten står 39 prosent av Norges totale utslipp fra skipsfart.
  • Nærskipsflåten har mange gamle skip. 52 av totalt 80 skip er mer enn 30 år gamle.
  • Propel AS utarbeidet en rapport på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 som viser at økt vraking av skip har et potensial for miljøforbedring av flåten.

Kilder: Innovasjon Norge / Regjeringen

Regjeringen lanserte i mars støtteordningen som skal bidra til å fornye nærskipsflåten. Den satte av 40 millioner kroner til rederier som vil sende gamle travere til opphugging og samtidig bygge nye.

Stor investeringsbeslutning

Av 80 norskregistrerte skip som er relevante for ordningen, er 52 av dem mer enn 30 år gamle. Men søknadene har ikke strømmet på.

I mai hadde ti vist interesse, men bare to lå an til å få støtte til vrakpant.

– Av de fire prosjektene som har søkt, er de to fra i vår inkludert.

Tilskuddsåret på inneværende budsjett er snart omme. Det er løpende dialog med departementene om innretningen.

– Dette er ikke overførbare midler, men det er satt av et tilsvarende beløp i statsbudsjettet for 2017.

– Hadde dette vært et rent kondemneringstilskudd, hadde vi nok fått flere henvendelser. Nå kreves det samtidig at det kontraheres nytt, og vi vet at nærskipsfarten har hatt lav inntjening over tid. Det er en stor investeringsbeslutning for rederne, og mye som skal falle plass for å få puslespillet til å gå i hop.

Redusere kravene

Ifølge tallene i ”Utredning for tilskuddsordning for kondemnering av skip” som Nærings- og fiskeridepartementet fikk overlevert i fjor, vil rundt 40 prosent av nærskipsflåten være over 30 år innen 2020.

– Vårt syn er at det må gå an å få tilskudd til å vrake gamle skip uten å bygge nytt, sier Siri Hatland, leder i Kystrederiene.

Arbeidsgiverorganisasjonen organiserer størstedelen av flåten som støtteordningen er myntet på. De har i mange år etterspurt en vrakpantordning, men synes ikke tiltaket fungerer som de hadde ønsket.

– Det er dessverre blitt så strenge krav til å komme inn i ordningen at den omtrent er umulig å benytte. Det er viktig at kondemneringsordningen videreføres, men målet må være å redusere inngangskravene.

– Bedret marked

Hun mener det på kort sikt er et rimelig miljøtiltak å fjerne den eldste delen av flåten.

– I tillegg får vi gevinsten ved å bedre markedssituasjonen for de som fortsatt opererer, sier Hatland.

Nå ønsker de å være med i den videre diskusjonen med departementet.

– Det krever mye å bygge nytt, slik som høy egenkapital. Og for å sette det i perspektiv tilsvarer vrakpanten på to millioner ikke mer enn en halv gravemaskin. Derfor er tilskuddet neppe utløsende for beslutningen om å bygge nytt. Men hvis rederiene får tilgang til ordningen kan det virke positivt sammen med andre ordninger, som kan avhjelpe egenkapitalsituasjonen.

– Det er viktigste er likevel at ordningen nå innrettes slik at vi oppnår de miljøgevinstene som var bakgrunnen for at vrakpanten kom på plass.

Flere i bedriften som leser Sysla? Alle som leser mer enn et par saker i uken, vil snart måtte betale for tilgang til innholdet vårt. Hvis du ønsker et gunstig tilbud på bedriftsabonnement på Sysla, så send oss en epost.