I ti år har myndighetene og rederiet kranglet om hvem som må fjerne vraket etter lasteskipet MV «Server», skriver Bergens Tidende.

Skipet gikk på grunn ved Hellisøy fyr utenfor Fedje i 2007.

Skipet knakk i to, og lakk flere hundre tonn olje. Den ene delen av skipet ble fjernet etter ulykken. Den andre delen ligger fortsatt under vann.

Uenige i vrakfjerning

Kort tid etter forliset krevde Kystverket at skipets forsikringsselskap Gard skulle fjerne vraket.

Dette nektet de å gjøre. De mente at kostnadene for opprydning og vrakfjerning til sammen ville bli høyere enn de var pålagt å betale etter loven. Det er nemlig en lov som begrenser hvor stort økonomisk ansvar et rederi har etter en ulykke.

Myndighetene mente på sin side at kostnaden for opprydning og kostnaden for å fjerne vraket ikke kunne blandes sammen.

Nå slår Høyesterett fast at myndighetene har rett. Grensen for hvor mye rederiet trenger å betale etter ulykken, inkluderer ikke kostnaden for å fjerne skipet.

Ny runde i retten

Men om rederiet og dets forsikringsselskap faktisk blir nødt å fjerne vraket er fortsatt usikkert. Saken må nemlig behandles på nytt i retten.

Årsaken til det handler om det som var grunnlaget til kravet om opprydning. Loven sier at det er forbudt å etterlate skipsvrak som enten kan virke skjemmende, eller som kan være til skade for miljøet.

Myndighetene krevde at rederiet ryddet opp etter seg fordi vraket kunne virke skjemmende, men tok ikke stilling til om det kunne være miljøskadelig. Retten godkjente dette ryddekravet fordi de mente det kunne være skadelig for miljøet.

I Høyesterett ble denne avgjørelsen annullert. Grunnen er at retten ikke har lov til å legge til grunn en annen årsak til ryddekravet enn det myndighetene hadde gjort. Derfor sendes saken tilbake til lagmannsretten.

Les hele artikkelen på bt.no.